Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Stormen Alfrida skapar störningar i elnätet

Foto: LPfi
Foto: LPfi
Publicerad av
Peter Höök - 02 jan 2019

Vattenfall Eldistribution har haft störningar i elnätet på grund av stormen Alfrida som orsakat mycket hårda vindbyar över Södra Norrland samt Östra Svealand vilket gett många trädpåfall på elledningar. Vindbyarna har drabbat våra kunder hårt, framförallt i Bergslagen, Roslagen, Uppland, Stockholmsområdet och Nordöstra Götaland. 

På morgonen den 2 januari var som mest cirka 63 000 kunder utan ström och för närvarande saknar fortfarande cirka 60 000 kunder ström. All tillgänglig personal är engagerad för fellokalisering och felavhjälpning. Det går just nu inte att lämna besked om när kunderna beräknas få strömmen tillbaka.  

För närvarande engageras all tillgänglig personal för fellokalisering och felavhjälpning. Vattenfalls Driftcentral arbetat med att koppla om i elnätet för att få tillbaka elen där avbrottet inte berott på träd som fallit på en elledning. Under den aktuella natten har fältpersonal inte kunnat vara ute och arbetat på grund av den hårda vinden. När det ljusnat pågår felsökning och tekniker är på väg ut för att åtgärda felen. Det kan dock ta tid att ta sig fram på vissa ställen och personsäkerheten går först. Helikoptrar kommer också att flygbesikta ledningarna för att snabbare hitta fel.

Annons

Annons

Annons