Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Elbilaras batterier kan stabilisera el-nätet

Nissan & Kungsbacka kommun blir först i Sverige med att installera Vehicle-to-Grid. Foto: Nissan
Nissan & Kungsbacka kommun blir först i Sverige med att installera Vehicle-to-Grid. Foto: Nissan
Publicerad av
Peter Höök - 20 dec 2018

Nissan och Kungsbacka kommun har inlett ett samarbete, tillsammans med E.ON, gällande installation och drift av 10 Vehicle-to-Grid, V2G, enheter. Med V2G-teknik kommer elbilar att spela en mycket viktig roll i det framtida energihanteringssystemet. V2G är Nissans mål om ett mer integrerat samhälle med kontor, skolor, bostäder, vägar och bilar, som alla är sammankopplade.

– Samarbetet med Kungsbacka Kommun och Eon är en viktig milstolpe i omställningen. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät. Som världens ledande elbilstillverkare, har Nissan ett ansvar att hjälpa kommuner, konsumenter och företag att skapa ett mer hållbart samhälle. Att hantera miljöutmaningarna runt om i världen, kräver smarta lösningar och ett nytt tillvägagångssätt för traditionella energi- och distributionsmodeller. Att V2G integreras kommersiellt i Kungsbacka banar vägen för en bredare användning av tekniken, sägerSanna Kaipia, Country Director Sverige, Nissan Nordic Sweden.

V2G-laddare är en typ av snabbladdare som, utöver laddning av elbilar, fungerar som backup av elektriciteten i kommunens fastigheter och, i framtiden, som stabilisering av elnätet. En lösning som är hållbar ur både ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön.

– De bilar vi har idag i kommunens fordonsflotta är en outnyttjad batterireserv. Med hjälp av den nya tekniken kan vi använda den energi som lagras i våra elbilar från Nissan och därmed skapa en jämnare energianvändning för kommunens verksamheter, vilket ger lägre elkostnader. Vi är glada och stolta att vara den första kommunen i Sverige som integrerar och etablerar V2G-enheter. Kungsbacka är en av de solcellstätaste kommunerna i Sverige. Vi ser i förlängningen stora möjligheter att kunna lagra elen från våra solcellsanläggningar i bilar och batterilager, säger Christer Lindström, fordonsansvarig, Kungsbacka Kommun.

Installationen och test av V2G i Kungsbacka kommer att ske i omgångar och E.ON blir ansvariga för driften av enheterna när de är installerade och testade.

– Om Sveriges elnät ska klara framtidens kapacitetsbehov måste vi tänka in elbilar som en integrerad del av energisystemet och använda den el som finns lagrad i bilarnas batterier på ett smartare sätt. Vi är helt övertygade om att V2G kommer att ha en central roll i den framtida lagringen av el. E.ON har många års erfarenhet av att utveckla och driva intelligenta laddlösningar och vi ser fram emot att, tillsammans med Nissan och Kungsbacka kommun, utveckla V2G-tekniken, säger Tore Harritshöj, chef för eMobility inom Eon i Norden.

Annons

Annons

Annons