Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Energijättar samarbetar för Hållbar Vattenkraft i Dalälven

Bild: Fortum.
Bild: Fortum.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 dec 2018

Nu presenteras en samarbetsöverenskommelse som ligger till grund för Förvaltningen av Hållbar Vattenkraft i Dalälven, en samverkansprocess mellan Vattenregleringsföretagen, Fortum och Vattenfall samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län.

Arbetet har under åren 2015–2018 genomförts i projektform med flera arbetsgrupper för olika delprojekt. Som slutresultat presenterades åtgärdsplanen för vattenkraftens miljöåtgärder. Detta ska nu att förvaltas av Förvaltningsrådet som består av en styrgrupp och arbetsgrupper och ska även verka för ökad kunskap om Dalälvens energi-, natur-, och kulturvärden. Även projekt som MERA LIV kommer att ingå under det övergripande arbetet för Hållbar Vattenkraft i Dalälven.

- Att fortsätta detta värdefulla samarbete är en självklarhet för Fortum. Under projektets gång har vi sett hur information har delats och miljöåtgärder har prioriterats tillsammans med länsstyrelserna och vattenregleringsföretagen, vilket vi tror är nyckeln till framgångsrika beslut och åtgärder som gör skillnad för miljön. Detta samtidigt med målet att vattenkraften ska värnas, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

I åtgärdsplanen tydliggörs att behovet av miljöåtgärder i vattenkraften behöver avvägas i förhållande till energinyttan och att de åtgärder ska prioriteras som ur ett nationellt perspektiv ger störst miljönytta i förhållande till påverkan på energisystemet. Samtidigt ska möjligheterna att behålla och stärka reglernyttan beaktas.

Under hösten har arbetsgrupper formats som tar vidare arbetet med prioriterade åtgärder, som planerar och utför åtgärder enligt prioriteringslistan som publicerades i åtgärdsplanen i april 2018. 

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...