Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Krångede vattenkraftverk får EPD-certifiering

Bild: Vattenfall.
Bild: Vattenfall.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 dec 2018

Med extremt låga koldioxidutsläpp sett till kraftverkets hela livscykel, endast 1,2g/kWh, har Fortums kraftverk Krångede nu fått den globala EPD-certifieringen för sin elkraftproduktion. Kraftverket producerar motsvarande nästan hela Jämtlands elbehov med i det närmaste obefintliga utsläpp.

- Vi har förstås alltid vetat att vattenkraft är en av de bästa och mest klimatvänliga produktionsformerna för elektricitet, säger Torgny Backlund, affärsutvecklare på Fortum. Det är dock mycket spännande och roligt att se att livscykelanalyserna är så otroligt bra.

Livscykelanalysen av koldioxidutsläpp för Krångede visar att el från kraftverket genererar utsläpp på 1,2 g/kWh. Detta kan jämföras med utsläpp från solkraft i Sverige som är ungefär 55 gånger högre, ca 65 g/kWh. EPD-certifieringen innebär att den som köper elektricitet från Krångede garanteras att koldioxidutsläppen är i det närmaste obefintliga.

Krångede vattenkraftverk ligger i Indalsälven i Jämtland och är det åttonde i uppströms från Bottenhavet där Indalsälven mynnar ut. Magasinet uppströms utgörs av sjön Gesunden. Krångede är Fortums största vattenkraftverk och under ett normalår producerar verket över 1,6TWh elektricitet. Verket byggdes 1936.

- Vi är väldigt glada att vi fått denna certifiering eftersom det betyder att våra kunder får en garanti på det vi alltid har vetat; att el från vattenkraft är en suverän, klimatvänlig produkt, säger Torgny Backlund.

“The International EPD® System” är ett globalt program för miljödeklaration som baseras på ISO 14025 och EN 15804. Deras online-databas innehåller för närvarande mer än 900 certifikat för en lång rad olika produkterkategorier i 43 länder. En EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som deklarerar verifierad, transparant och jämförbar information om livscykelmiljöpåverkan av en produkt.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...