Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Samordnar rivning av kärnreaktorer på Barsebäcksverket och OKG

OKG kommer att genomföra radiologiska rivningar av O1 och O2 under 2020-talet, ett projekt som samordnas med motsvarande rivning på Barsebäcksverket. Foto: Uniper
OKG kommer att genomföra radiologiska rivningar av O1 och O2 under 2020-talet, ett projekt som samordnas med motsvarande rivning på Barsebäcksverket. Foto: Uniper
Publicerad av
Peter Höök - 21 dec 2018

Uniper har beslutat om en långsiktig och gemensam strategi för nedmontering och rivning av samtliga reaktorer på Barsebäck Kraft, BKAB, och de två reaktorer som ska stängas på OKG. Strategin är tänkt att skapa logistiska och ekonomiska samordningsfördelar mellan de båda pågående projekten som huvudsakligen kommer att genomföras under 2020-talet.

– Med Unipers valda strategi kan vi kraftsamla, samordna och integrera de båda projekten. Grundtanken är att dra nytta av alla de kompetenser och erfarenheter vi har – inte minst från Tyskland där Uniper redan genomfört rivning av kärnkraftverk, säger Johan Svenningsson, Country Chairman för Uniper i Sverige.

De radiologiska rivningarna av de stängda reaktorerna på Barsebäck Kraft och OKG ska genomföras under perioden 2020-2028, vilket innebär att allt radioaktivt avfall avlägsnas från respektive anläggning.

– Barsebäcksverket har tjänat det svenska samhället väl med stabil och fossilfri elproduktion. Den valda strategin är ett lyft för vår organisation. Nedmontering och rivning av stängda reaktorer är ett av de större industriprojekt som genomförts i Sverige, där vårt projekt ska samordnas med Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsprojekt och med övriga kärntekniska anläggningar, menar Åsa Carlson, vd Barsebäck Kraft.

Även på OKG välkomnas den nya strategin, och att den radiologiska rivningen av O1 och O2 nu ska genomföras samtidigt med rivningen på Barsebäcksverket.

– Det här ett väldigt positivt besked för vår verksamhet. Med en koordinerad nedmontering och rivning får vi samordningsvinster med den nya strategin. Vi kommer att kunna ta vara på BKAB:s erfarenheter och använda samma resurser med specialistkompetens för den radiologiska rivningen av O1 och O2, säger Johan Dasht, vd på OKG.

Projekten på BKAB och OKG finansieras av Kärnavfallsfonden, kärnkraftsbolagens egenfinansierade fond vars pengar ska användas till att ta hand om det använda kärnbränslet och finansiera nedmontering och rivning av kärnkraftverken.

– Sverige har ett robust system för att finansiera och ta hand om kärnkraftens restprodukter. Nu fullföljer vi vårt ansvar och sluter den cirkel som påbörjades på 1970-talet, säger Johan Svenningsson.

De båda rivningsprojekten på BKAB och OKG beräknas kosta cirka 10 miljarder kr, där redan genomförda aktiviteter på BKAB har utförts bättre än budget och bättre än plan. Även på OKG har tre års förberedelser för nedmontering och rivning genomförts inom ramen för budget.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...