Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Höganäs Energi får tillgång till spillvärme

Björn Nilsson, fjärrvärmeansvarig på Höganäs Energi, är glad åt den miljösatsning som Klimatklivet nu möjliggör i Höganäs. Foto: Höganäs Energi.
Björn Nilsson, fjärrvärmeansvarig på Höganäs Energi, är glad åt den miljösatsning som Klimatklivet nu möjliggör i Höganäs. Foto: Höganäs Energi.
Publicerad av
Peter Höök - 21 dec 2018

Idag värms 237 fastigheter i Höganäs med fjärrvärme. Det är spillvärme som till största delen kommer från industriprocesserna av metallpulvertillverkning på Höganäs, och som annars hade gått ut i havet eller luften. Vid behovstoppar, då spillvärmen inte räcker till, kompletterings-eldar Höganäs Energi med naturgas och bio-olja.

Genom Naturvårdsverkets program Klimatklivet kan nu processen hos Höganäs effektiviseras ytterligare så att Höganäs Energi får tillgång till mer spillvärme och därigenom minskas koldioxidutsläppen vid behovstoppar till nära noll.

Klimatklivet stöttar lokala klimatnyttiga initiativ som minskar utsläpp av koldioxid. Bidraget på 1,5 miljoner ska investeras i en ny rökgaskanal på Höganäs. Ombyggnaden som blir klar under 2019 ger ökad energiåtervinning så att fjärrvärmen från Höganäs Energi även vid behovstoppar kan drivas nästan enbart med spillvärmen från Höganäs.

Fjärrvärmen är en miljövänlig värmekälla som beräknas besparar miljön i Höganäs 12 000 ton koldioxid per år i jämförelse med naturgas som använts förut. Den nya rökgaskanalen minskar koldioxidutsläppen med ytterligare 269 ton per år. Det extra värmetillskottet motsvarar uppvärmning av 120 villor.

– Vi är kommunägda och bedriver redan tidigare ett omfattande miljöarbete tillsammans med kommunen. Det känns väldigt bra att vi i samarbete med Höganäs, tack vare Klimatklivets delfinansiering, nu kan bidra med en så här stor klimatsmart åtgärd, säger Björn Nilsson, fjärrvärmeansvarig på Höganäs Energi.

Annons

Annons

Annons