Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Andritz levererar panna och bränslehantering till Uppsala

Bild från undertecknandet av ordern. Foto: Andritz
Bild från undertecknandet av ordern. Foto: Andritz
Publicerad av
Robert J Gabrielsson - 20 dec 2018

Den nya pannan med tillhörande bränslehanteringssystem levereras till den kommande anläggningen Carpe Futurum i Uppsala, detta enligt ett pressmeddelande från leverantören Andritz.

Andritz leverans omfattar hanteringssystem för biomassa samt lagringssilo, bioeldad panna med tillhörande rökgaskondensering. Pannan är baserad på Andritz teknologi "EcoFluid" som är en bubblande fluidiserande bädd. Bränslet till den nya anläggningen kommer att bestå av olika slags träbaserad biomassa, som återvunnet trä, bark, flis och sågspån.

Carpe futurum är en viktigt del i Vattenfalls plan att bli helt koldioxidneutrala i Uppsala till 2030. Uppstart av den nya pannan är planerad till 2021. Den nya anläggningen kommer att lokaliseras på Vattenfalls befintliga kraftvärmeanläggning i Uppsala. I första hand kommer man att leverera fjärrvärme men det är också förberett för framtida elproduktion. Vattenfall levererar värme till 90 procent av husen i Uppsala och därmed till 150 000 invånare. Anläggningen kommer att leverera 110 MW värme till fjärrvärmenätet.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...