Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Flerdubblar livslängden på laddningsbara NiMH-batterier

Professor Dag Noréus och doktor Yang Shen med de nya batterierna. Foto Niklas Björling / Stockholms universitet
Professor Dag Noréus och doktor Yang Shen med de nya batterierna. Foto Niklas Björling / Stockholms universitet
Publicerad av
Peter Höök - 20 dec 2018

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en metod för att flerdubbla livslängden för nickel-metallhydridbatterier. Det innebär att batterierna klarar många gånger fler laddcykler utan att förlora i kapacitet. Den nya metoden gör också att batterierna enkelt kan återställas när de väl har börjat slitas ut, till skillnad från andra laddningsbara batterier som måste smältas ner för att kunna återvinnas.

De flesta laddningsbara batterier baseras antingen på bly, nickel-kadmium (NiCd) eller olika kombinationer med litium. Batterier baserade på nickel-metallhydrid (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt är både miljövänliga och säkra. NiMH-batteriet är utvecklat ur nickel-väte (NiH2) batteriet. Att (NiH2) batteriet har en överlägsen livslängd jämfört med andra batterityper har varit känt länge. Det är till exempel därför de används i satelliter i omloppsbana i rymden, där batterierna måste fungera i decennier utan service. Inspirationen till den nya tekniken kom från en nytt NiMH batteri som tillverkas av Nilar AB i Gävle.

I ett NiMH-batteri är väte bundet i metallegeringen. En lösning som är effektiv, men batteriet åldras genom att batteriet torkar ut när legeringen långsamt korroderar och förbrukar sin vattenbaserade elektrolyt. Dessutom stör korrosionen den inre balansen mellan elektroderna i batteriet. Genombrottet kom när forskningsgruppen upptäckte att de kunde motverka åldringen nästan helt genom att tillsätta syrgas som återställer elektrodbalansen och ersätter den förlorade elektrolyten.

– Elektrifieringen av samhället, inte minst alla framtida elbilar, ställer nya krav på distributionsnäten. Den här batteritypen är mycket väl lämpad för att under lång tid jämna ut belastningen i elnätet på alla nivåer, vilket är en förutsättning för ett fossilfritt samhälle, när intermittent sol och vindkraft ska anslutas till nätet säger professor Dag Noréus vid Stockholms universitet, som har ägnat lång tid åt NiMH utveckling.

– Ny batteriteknik är ett stort steg på vägen. Just nu är Sverige världsledande inom segmentet laddningsbara NiMH-batterier, säger doktor Yang Shen.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...