Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Oskarshamns kommun breddar kärnteknisk kompetens

Foto: Daniel Kihlgren
Foto: Daniel Kihlgren
Publicerad av
Peter Höök - 20 dec 2018

Oskarshamns kommun medverkar via Nova i en EU-ansökan inom Euratom programmet. Syftet med ansökan är att ta fram program för utbildning och träning för att upprätthålla och bredda kärnteknisk kompetens med fokus på kärnteknisk säkerhet.

Projektet är en utveckling av det tidigare EU-projektet BRILLIANT, Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies. Det nya projektet har namnet 2BETINA, Baltic Basin Education and Training Infrastructure in Nuclear Applications och förutom internationella studiebesök på kärntekniska anläggningar i Oskarshamn så kommer man även att lyfta kommunikationsfrågan och den erfarenhet och kompetens som kommunen har skaffat sig genom projektet Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, LKO-projektet.

Projektet är ett samarbete mellan universitet och forskningsinstitut runt Östersjön med målet att ta fram program för utbildning och träning för att upprätthålla och bredda kärnteknisk kompetens med fokus kärnteknisk säkerhet. Från Sverige deltar Oskarshamns kommun via Nova samt Kungliga tekniska högskolan, KTH.

I BRILLIANT-projektet som avslutades 2017 genomfördes ett flertal studiebesök i Oskarshamn och drygt 60 personer från Polen och Baltikum deltog. Bland deltagarna fanns bl.a. den polske ambassadören i Sverige och den polske viceministern i energifrågor. När det gjordes en utvärdering av BRILLIANT-projektet var det Oskarshamns del och studiebesöken som fick särskilt beröm.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...