Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

"Kärnkraft behövs för att nå klimatmålen"

Reaktor nr. 1 i Khmelnytskyi kärnkraftverk i Netishyn, Ukraina. Foto: Wikipedia. kredit: VargaA
Reaktor nr. 1 i Khmelnytskyi kärnkraftverk i Netishyn, Ukraina. Foto: Wikipedia. kredit: VargaA
Publicerad av
Markku Björkman - 20 dec 2018

- Kärnkraften i världen behöver öka markant om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas, enligt FN:s klimatpanels olika scenarier.

- För närvarande byggs det alldeles för få nya kärnkraftsreaktorer för att klara klimatmålen, anser IEA, Internationella energirådet, som samtidigt pekar på allvaret i kärnkraftens risker.

Om uppvärmningen av jorden inte ska bli mer än max 1,5 grad behöver fossila energikällor som kol och olja minska stort fram till 2050. Under samma period behöver fossilfri elproduktion öka kraftigt, enligt FN:s klimatpanel IPCC:s olika scenarier. I deras senaste rapport beräknas kärnkraften behöva öka med mellan 91 och 190 procent.

Förnyelsebar energi, som vind- och solkraft, beräknas samtidigt behöva öka ännu mer, med mellan 500 och 1 300 procent, enligt klimatpanelen som dock inte ger några tvingande förslag.

- Just nu byggs ett femtiotal kärnreaktorer i världen, de flesta i Kina, Indien och Ryssland. Särskilt när gamla reaktorer skrotas samtidigt, att det kommer bli svårt för kärnkraften att öka sin kapacitet de kommande åren, enligt IEA.

 

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...