Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Alfa Laval blir partner i energilagringsbolag

Foto: Alfa Laval
Foto: Alfa Laval
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 20 dec 2018

Alfa Laval har förvärvat en minoritetspost i det nyligen bildade teknologibolaget Malta Inc. Bolaget har utvecklat en innovativ lösning för lagring av energi som väsentligt underlättar implementeringen av förnybar energi, som utvecklades vid X, Alphabet’s Moonshot Factory (tidigare Google [x]). Övriga delägare är Breakthrough Energy Ventures and Concord New Energy Group.

Kostnaden för förnybar energi minskar snabbt och är i många fall redan lägre än för traditionell energi. Ett hinder för användande av förnybar energi är dess oregelbundenhet, vilket driver behovet av innovativ lagring av energi.

Maltas elektrotermiska system kan lagra energi från alla källor (dvs vind, sol eller fossila bränslen) var som helst, vilket innebär att befintliga investeringar i både fossila och förnybara energikällor blir mer produktiva, eftersom det har potential att dramatiskt förbättra kraftledningsnätets stabilitet och motståndskraft.

Värmeväxlare är en av de viktigaste och mest kritiska komponenterna i Maltas innovativa lösning för lagring av energi. Kärnan i teknologin kräver nya högeffektiva värmeväxlarkoncept, vilket representerar flera utmaningar som Alfa Laval är redo att kunna möta.

- Vi anser att Malta är ett mycket intressant initiativ, med stor potential, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Alfa Lavals Energidivision. 

- Våra investerare delar vår vision att skapa en skalbar lagringslösning som kommer att förenkla den fortsatta utbyggnaden av förnybar energi och samtidigt förbättra kraftledningsnätets stabilitet och motståndskraft över hel världen. Förutom kapitalinvesteringen har de ett bra samarbete med oss för att bygga en helt ny produkt i sitt slag. Vi uppskattar deras förtorende för vår strategi och vårt teams förmåga att verkställa den, säger Ramya Swaminathan, Koncernchef för Malta Inc.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...