Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

ASRE får ny solenergiorder i Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 17 dec 2018

SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang Meike Electric Company Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,68 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 33,6 MSEK.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 9 MSEK. Anläggningens planerade byggstart är kvartal 1, 2019.

– Affärerna i Kina fortsätter att komma in enligt plan. Det nyligen presenterade samarbetet med JOOL Markets syftar till att säkerställa finansieringen för att nå 2019 års försäljnings mål, så att vi kan fortsätta bygga solenergianläggningar som bidrar till ett bättre klimat i Kina, och samtidigt skapar värde för våra aktieägare, säger vd Stefan Ölander.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...