Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Nytt batterikoncept kan öka livslängden

Batterier baserade på fluoridjoner skulle kunna räcka upp till åtta gånger längre än de batterier som används idag.

Det nya batteriets elektrolytlösning i atomskala med en fluoridjon (rosa) omgiven av en vätska av så kallade BTFE-molekyler. Illustration: Brett Savoie/Purdue University
Det nya batteriets elektrolytlösning i atomskala med en fluoridjon (rosa) omgiven av en vätska av så kallade BTFE-molekyler. Illustration: Brett Savoie/Purdue University
Publicerad av
Alarik Haglund - 10 dec 2018

Telefoner och datorer som inte behöver laddas på flera veckor är drömmen för de forskare som arbetar med alternativ till dagens litiumjonbatterier. Nu har kemister från bland annat California Institute of Technology och Nasas Jet Propulsion Laboratory i USA upptäckt ett nytt sätt att göra laddningsbara batterier med hjälp av fluoridjoner, som är negativt laddade joner av grundämnet fluor, istället för positivt laddade litiumjoner.

- Fluoridbatterier kan ha en högre energitäthet, vilket betyder att de kan räcka längre - upp till åtta gånger längre än batterier som används idag. Men det kan vara en utmaning att arbeta med fluoridjoner, säger Robert Grubbs vid California Institute of Technology, som vann 2005 års Nobelpris i kemi.

På 1970-talet försökte forskarna göra laddningsbara fluoridbatterier med komponenter i fast form, men eftersom de bara fungerade vid höga temperaturer kunde de inte användas för vardagligt bruk. De amerikanska kemisterna rapporterar nu att de till slut listat ut hur man kan göra fluoridbatterier med flytande komponenter, som fungerar vid rumstemperatur.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...