Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Ny ackumulatortank för minskade utsläpp i Göteborg

Bild: Liljewall.
Bild: Liljewall.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 dec 2018

Senast år 2030 ska Göteborg Energi ha fasat ut alla fossila bränslen ur fjärrvärmesystemet. Som ett led i detta arbete uppförs en ny ackumulatortank i anslutning till Rya Kraftvärmeverk i energihamnen på Hisingen som ska sättas i drift slutet av 2019. Midroc Rodoverken är en av två entreprenörer som har fått uppdraget att uppföra den nya ackumulatortanken.

– Lite förenklat fungerar en ackumulatortank som en stor termos. När efterfrågan på värme är lägre så lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken skapar också en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

När man uppför den nya ackumulatortanken görs det med den unika skruvmetoden. Skruvmetoden innebär att taksektionen byggs allra först, sedan skruvas tanken upp med en spiralformad rundsvets. Tanken skruvas upp successivt, vilket innebär att byggnationen sker från marknivå eller låg höjd.

– Med skruvmetoden kan vi säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, och när vi kan säkerställa god arbetsmiljö kan vi säkra god kvalitet på arbetet, säger Hans-Olof Larsson, affärsområdeschef Tank Midroc Rodoverken.

Den nya ackumulatortanken bidrar till att användningen och utsläppen av fossila bränslen minskar, vilket beräknas förbättra miljön för Göteborgs invånare.

 

Annons

Annons

Annons