Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Undersökning visar stor okunskap om det svenska klimatarbetet

Fotograf: Fredrik Hjerling.
Fotograf: Fredrik Hjerling.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 dec 2018

En undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige visar att över två tredjedelar av svenskarna inte känner till att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat under 2000-talet. Undersökningen visar också på en stor okunskap om hur stora möjligheter vi har.

- Att ställa om samhället till fossilfritt framstår oftast i debatten som en stor börda. Därför är det viktigt att folk blir medvetna om att vi redan tagit stora steg utan att det drabbat vare sig konkurrenskraft eller livskvalitet i Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Endast 28 procent visste att de svenska utsläppen minskat med 25 procent sedan år 2000. Det finns även en kunskapslucka när det kommer till prisutvecklingen på viktig förnybar teknologi. Att priset på solceller inte bara halverats utan fallit med 90 procent på tio år visste bara 13 procent av de tillfrågade och att elbilsbatterier nu kostar en tredjedel av vad de gjorde för fem år sedan visste bara 7 procent.

- Okunskapen om möjligheterna i omställningen är lika farlig som okunskapen om klimatförändringarna. Klimatet kan inte vänta och med en oförmåga att se möjligheterna riskerar vi att fördröja de viktiga transformationer som måste göras nu, säger Svante Axelsson.

Underskattningen av framstegen gäller även hur mycket biobränsle som tankas. Bara 17 procent av de tillfrågade visste att det ligger runt 20 procent av allt fordonsbränsle medan hälften trodde på 10 procent och en tredjedel trodde det bara var 2 procent.

- Mycket går fortfarande alldeles för långsamt och tempot i klimatarbetet måste accelerera. Det går lättare om vi är medvetna om vilka möjligheter som finns, säger Svante Axelsson.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons