Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Biologiskt avfall blir dieselkompatibelt bränsle

En grupp forskare rapporterar att de kan omvandla vått bioavfall, som svingödsel och matrester, till ett bränsle som kan blandas med diesel och som har liknande förbränningseffektivitet och utsläppsprofil som diesel.

Timothy Lee vid University of Illinois håller ett rör med avfall och ett rör med destillat som forskarna framställt från detta avfall. Foto: L. Brian Stauffer/University of Illinois
Timothy Lee vid University of Illinois håller ett rör med avfall och ett rör med destillat som forskarna framställt från detta avfall. Foto: L. Brian Stauffer/University of Illinois
Publicerad av
Alarik Haglund - 05 dec 2018

Att de lyckats demonstrera att bränsle producerat med hjälp av vått bioavfall kan användas i motorer är enligt Brajendra K. Sharma från Prairie Research Institute vid University of Illinois i USA ett stort steg framåt för utvecklingen av hållbara flytande bränslen.

Ett av de största hindren när det gäller att utvinna energi ur avfall av det här slaget är vatteninnehållet, som gör att det går åt nästan lika mycket energi för att torka avfallet som man kan få ut ur det.

Tillsamman med en grupp andra forskare rapporterar Brajendra K. Sharma att så kallad hydrotermisk förvätskning är en möjlig lösning på detta problem eftersom processen använder vatten som reaktionsmedium och omvandlar även de icke-fettiga komponenterna i bioavfall till råbioolja, som sedan kan bearbetas ytterligare till motorbränslen.

Tidigare forskningsstudier har haft svårt att destillera den råbioolja som framställs genom hydrotermisk förvätskning till stabila bränslen som går att använda. I sin nya studie kombinerade forskarna därför destillation med en process som kallas för förestring för att omvandla de mest lovande fraktionerna av destillerad råbioolja till ett flytande bränsle som kan blandas med diesel.

Genom att blanda 10 till 20 procent uppgraderade destillat med diesel säger Wan-Ting (Grace) Chen vid University of Massachusetts i USA att de såg en liknande förbränningseffektivitet och utsläppsprofil som för vanlig diesel.