Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Nu lanseras 2022 Initiative Foundation

Bild: 2022 Initiative.
Bild: 2022 Initiative.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 dec 2018

På klimattoppmötet i Katowice i Polen pratas det om målår till 2050 för klimatet och 2030 för de globala målen. Om vi ska klara klimatet och nå de globala målen behöver vi öka takten och agera nu. Idag lanseras därför 2022 Initiative Foundation officiellt, som vill skapa konkret handling och resultat via gränsöverskridande samarbeten och ett kortare perspektiv. Stiftelsen har ett globalt fokus, men utgår från Sverige, som skulle kunna nå de globala målen redan 2022.

Sedan 2015 finns globala mål om hållbar utveckling och klimatavtal på plats, men tiden då målen ska uppfyllas ligger långt fram och utvecklingen går långsamt. År 2022 är halvvägs till 2030 sedan besluten om Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris togs 2015. Dessutom är det 50-årsjubileum sedan Stockholmskonferensen 1972, världen första FN-konferens för hållbar utveckling. Med hjälp av delmål eller "mellanmål" kan vi öka takten och gå från ord till handling snabbare.

Sverige ligger etta i FN’s index för genomförandet av de globala målen, "SDG-index", under de första tre åren och ses som ett föredöme internationellt inom hållbar utveckling. Som ledare har Sverige både stora möjligheter och ansvar att visa vägen. Det är utgångspunkterna i svenska 2022 Initiative Foundations verksamhet.

Stiftelsen har tre övergripande mål:

  1. Accelerera arbetet med Agenda 2030 genom att sporra till handling och få Sverige att komma i mål redan 2022.
  2. Årligen starta minst ett nytt insamlingsprojekt och stötta pågående relevanta initiativ kopplat till genomförandet av de globala målen.
  3. År 2022 genomföra en fysisk och digital uppföljningskonferens i Stockholm och globalt, där de aktörer och länder som kommit längst och gjort de största förbättringarna inom de globala målen visar och delar med sig av sina lösningar samt bidrar till nya sätt att hitta och sprida lösningar. 

- Agenda 2030-målen och klimatavtalet utgör stora möjligheter för mänsklighetens framtid. Men det är bråttom att ställa om. Ska vi lyckas uppnå målen behöver vi öka takten och visa handlingskraft nu. Det gör vi genom att sätta delmål eller "mellanmål" och realisera, mäta och kommunicera resultaten, säger Helena Lindemark, stiftare till 2022 Initiative Foundation. 

- Stiftelsen behöver nu finansiering för att förverkliga planerna inför 2022 och genomföra aktiviteter under åren fram till dess. Genom att peka på möjligheten för svenska företag, organisationer och civilsamhälle att gå före, vill vi väcka intresse för att bidra och engagera sig, säger Eva Vati, stiftelsens ordförande.

Annons

Annons

Annons