Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2019
Senaste Nytt

Miljöaktivister manifesterar för kärnkraft

Eric Meyer, Generation Atomic, tror att kulturella uttryck kan bidra till att öka förståelsen för kärnkraftens betydelse i klimatfrågan.
Eric Meyer, Generation Atomic, tror att kulturella uttryck kan bidra till att öka förståelsen för kärnkraftens betydelse i klimatfrågan.
Helge Gottschling vill få fler att uttrycka sitt stöd för kärnkraften.
Helge Gottschling vill få fler att uttrycka sitt stöd för kärnkraften.
Studenterna Victoria Davis och Matthew Herald ser en ljus framtid för kärnkraften.
Studenterna Victoria Davis och Matthew Herald ser en ljus framtid för kärnkraften.
Flera grupper av miljöaktivister visade sitt stöd för kärnkraften – På bilden "Mothers for Nuclear".
Flera grupper av miljöaktivister visade sitt stöd för kärnkraften – På bilden "Mothers for Nuclear".
Publicerad av
Robert Gabrielsson - 30 nov 2018

I Tyskland har kärnkraftsmotståndet ett starkt fäste. I ett försök att vända vindarna samlades runt 100 miljöaktivister från tre kontinenter i manifestationen "Nuclear Pride Fest" i München för att visa sitt stöd för ökad användning av kärnkraft. Parallellt med Förenta Nationernas klimatpanels rapport om konsekvenserna av 1,5 grads global uppvärmning har en ny gräsrotsrörelse växt fram. I klimatpanelens rapport lyfts en kraftig expansion av kärnkraften som en av flera nödvändiga åtgärder för att klimatmålen ska kunna uppnås. Miljöaktivisterna som samlades en söndag i oktober hoppas på sikt att stödet för kärnkraftsindustrin även kan spridas utanför Tyskland.

Text: Carl Berglöf, Energiföretagen.

Manifestationen i München anordnades av Nuclear Pride Coalition – en samling av en rad frivilligorganisationer som alla har det gemensamt att de vill främja användningen av kärnkraften. En av förgrundsfigurerna, Eric Meyer från amerikanska Generation Atomic, menar att för att begränsa den globala uppvärmningen och lyfta miljarder av människor ur fattigdom behövs stora mängder ren energi, däribland kärnkraft. Det finns inget välutvecklat land som inte använder stora mängder energi per capita.

– Tyskland har möjligheten att ta på sig ledartröjan och hjälpa till att rädda världen, fortsätter Eric.

Manifestationen Nuclear Pride Fest kännetecknades av en varm och humoristisk stämning i sann flower power-anda. Musik, sång, dans och konst ramade in en utställning om kärnkraft, klimat och samhälle. Eric, som har en bakgrund som professionell musiker fortsätter:

– Att endast använda ord har visat sig inte vara framgångsrikt. Men musik kan övervinna den rädsla, osäkerhet och tvekan som många hyser inför kärnkraften, säger Eric.

En av deltagarna, Helge Gottschling, arbetar i den tyska kärnkraften. Han säger att det är hög tid att få folk att berätta vad de faktiskt vill med framtiden och inte gömma sig i tystnad. Som uttalat positiv till kärnkraften vill Helge dra sitt strå till stacken för att sprida information om vad som behöver göras för att klimatmålen ska nås.

Victoria Davis och Matthew Herald är två kärnkraftsingenjörsstudenter från New York och Tennessee som tagit sig hela vägen till München för att delta vid Nuclear Pride Fest.

– Vi kommer hit för att lära oss mer om hur kärnkraft uppfattas i andra länder och vad man kan göra för att nå ut bättre. Vi är också oroade att klimatfrågan inte verkar få den uppmärksamhet som krävs för att tillräckliga åtgärder ska mobiliseras. Kärnkraften målas ofta upp som en utdöende bransch, men vi tror snarare att kärnkraften befinner sig i en övergångsfas.

På plats fanns även aktivister från Taiwan. Där har kärnkraftsfrågan eskalerat den senaste tiden. Kärnkraftsförespråkare har genomfört hungerstrejk för att få gehör för sina frågor. I Taiwan handlar det inte bara om tillgång till ren energi, men även om oberoendet från Kina och rädsla för att demokratin ska gå förlorad. Genom sitt deltagande i Nuclear Pride Fest önskar de öka medvetenheten om utmaningarna i Taiwan och förståelsen för kärnkraftens roll i samhället.

Efter att manifestationen i München genomförts har de Taiwanesiska aktivisterna fått lön för mödan. Efter domstolsbeslut att de tidigare insamlade namnunderskrifterna är giltiga, blir det en folkomröstning i Taiwan om att återuppta bygget av Lungmen och om att driva övriga block vidare efter 2025. Folkomröstningen som hölls den 24 november resulterade i att det tidigare beslutet om att stänga all kärnkraft till 2025 lyftes bort ur Taiwans energistrategi.

Vid manifestationen på Marienplatz i centrala München fick besökare i alla åldrar gå tipspromenad, göra ansiktsmålning, ta del av kulturella evenemang såsom sång, dans, musik, diktskrivning samt tala med experter inom kärnkraftsområdet. På så vis hoppades arrangörerna kunna förmedla en mer mänsklig bild av kärnkraften och att var och ens röst gör skillnad.

Nuclear Pride Coalition har uttryckt sitt nöje med manifestationen och tankar finns redan att upprepa detta i framtiden.

Annons

Annons

Annons