Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Telge satsar på Elastiska Hem

Bild: Kod Arkitekter.
Bild: Kod Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 30 nov 2018

Elastiska Hem är ett projekt som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 partners, däribland Telge Bostäder. Projektet har beviljats stöd av innovationsmyndigheten Vinnova och målet är nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. En del av projektet kommer att ta plats i några av Södertäljes bostadsområden.

 

Elastiska Hem har fått stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation, där syftet är att utveckla nya lösningar som bidrar till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås. Projektet som kommer att pågå under två år ska leda till att tre prototyper tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Syftet är att effektivisera användning av ytor, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

-Vi är så glada över att den här konkreta möjligheten att angripa bostadsfrågan utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Det är även ett erkännande till den färdriktning vi tycker behövs på bostadsmarknaden, med nya boendeformer som bygger på delningsekonomi, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig på Kod Arkitekter.

- Det här känns som en fantastiskt bra möjlighet att prova något nytt i Södertälje. Tanken är att vi i några av våra bostadsområden ska arbeta med nudging inom sopsortering och återvinning. Det handlar om att vi vill hjälpa våra hyresgäster att göra rätt och att stötta dem att påminna varandra att göra rätt, återvinna och återbruka mer än vad vi gör idag. Bra för våra hyresgäster, för oss som hyresvärd och för samhälle och miljö i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

Projektet leds av Kod Arkitekter i samarbete med följande partners:

Usify, Kairos Future, Bio Bo, KTH Arkitektur, Green Leap, KTH Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent, Kollektivhus Nu, Ebab, Ericsson, BoKlok Housing, Stena Fastigheter, Telge Bostäder, Boverket, Bo Tillsammans, Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Igeia Health Labs, Stiftelsen Tryggare Sverige, Stockholm stad, Trygg-Hansa och Vitec.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons