Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2019
Senaste Nytt

Cortus Energy tillförs 65 miljoner genom fulltecknad företrädesemission

Bild: Cortus Energy.
Bild: Cortus Energy.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 nov 2018

Cortus Energy meddelar att man nu har slutfört den företrädesemission som beslutades på en extra bolagsstämma somhölls den 30 oktober 2018. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 100,2 procent där cirka 69,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och 30,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,2 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 60 212 200,08 SEK genom utgivande av 501 768 334 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 120 424 400,28 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 1 003 536 669 aktier efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen och minskningen av aktiekapitalet1. Av emissionslikviden kommer 2 875 000 SEK att kvittas mot utestående fordran till P. Forssell Timber AB, Per-Olov Norberg och VD Rolf Ljunggren.

Då företrädesemissionen tecknats till cirka 100,2 procent kommer inga emissionsgarantier, vilka motsvarade 80 procent av erbjudandet, att tas i anspråk.

- Vi är tacksamma för det goda utfallet i emissionen som ger oss möjlighet att ta Höganäsprojektet i mål och skapa rätt förutsättningar för våra nya affärer, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

 

Annons

Annons

Annons