Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Energijättar vill se en koldioxidneutral europeisk ekonomi före 2050

Bild: Vattenfall.
Bild: Vattenfall.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 nov 2018

Med en snabbt växande fossilfri energiproduktion är Vattenfall, Fortum och Statkraft fast beslutna om att leda utvecklingen mot en fullständig utfasning av koldioxid i det europeiska energisystemet. Företagen anser att det är fullt möjligt att kombinera ambitiösa utsläppsminskningar med ekonomisk tillväxt. Detta framgår av ett pressmeddelande från Vattenfall.

EU måste uppdatera sina långsiktiga klimatmål så att de överensstämmer med Parisavtalet och IPCC:s slutsatser. EU behöver skärpa klimatmålet för 2030 och sträva efter att uppnå en koldioxidneutral ekonomi före 2050, står det i pressmeddelandet.

På ett gemensamt nordisk initiativ träffade de tre koncerncheferna för Vattenfall, Fortum och Statkraft i dag EU:s Klimat- och Energikommissionär Miguel Arias Cañete för att berätta om sina engagemang för ytterligare koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin och sin syn på hur det ska uppnås.

Koncerncheferna underströk vikten av elektrifiering som en viktig möjliggörare för utfasning av koldioxid inom andra sektorer. Att se till att målen är lika ambitiösa även inom de sektorer som inte ingår i ETS och att öka graden av elektrifiering är viktiga tidiga åtgärder.

– Vi tror att ambitiösa, långsiktiga klimatmål kan nås på ett ekonomiskt hållbart sätt med hjälp av marknadsinstrument och sektorsintegration, uppger koncerncheferna i ett gemensamt utlåtande och tillägger att vattenkraft kommer att vara en viktig nyckel i arbetet med att nå klimatmålen och integrera produktion från nya, fossilfria energislag.

De tre koncerncheferna, Magnus Hall, Vattenfall, Pekka Lundmark, Fortum och Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft, representerar alla stora energiproducenter i Europa med en sammanlagd årlig produktion på cirka 230 TWh (2017) varav 196 TWh är fossilfri. Den nordiska elmarknaden är Europas tredje största.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons