Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Nordomatic förvärvar Dansk Automatikservice

Toke Juul, vd Nordomatic Danmark, Tommy Brandi, vd Dansk Automatikservice, Olov Schagerlund, Koncernchef Nordomatic.
Toke Juul, vd Nordomatic Danmark, Tommy Brandi, vd Dansk Automatikservice, Olov Schagerlund, Koncernchef Nordomatic.
Publicerad av
Peter Höök - 27 nov 2018

Önskemål om tillväxt och stigande marknadskrav ligger bakom de diskussioner som inleddes i år mellan Tommy Brandi på Dansk Automatikservice och Toke Juul på Nordomatic Danmark. Detta utvecklas nu till en högre nivå när två av marknadens äldsta företag inom smart buildings går samman. Övergången kommer att ske den 1 december då Nordomatic Danmark, med huvudkontor i Herning, och filialer över hela landet, förvärvar Dansk Automatikservice.

Genom förvärvet stärker Nordomatic sin position på Själland inom fastighetsautomationstjänster och smart buildings. Tommy Brandi, vd och ägare av Dansk Automatiservice Aps, och samtliga anställda och kontrakt följer med och fortsätter att arbeta med företagets kunder sedan tidigare.

– Nordomatic Danmark har en marknadsdominerande ställning på alla regioner som vi verkar, men Köpenhamn representerar fortsatt en spännande tillväxtpotential. Dansk Automatikservice kompletterar oss med en ny kundbas, och ännu starkare position gentemot intressanta fastighetsägare och slutkunder vilket är en strategi vi har. Synergierna är också uppenbara när vi omedelbart kan flytta ihop i gemensamma lokaler, säger Toke Juul vd Nordomatic Danmark.

Med förvärvet av Dansk Automatikservice ApS sysselsätter Nordomatic nära 150 anställda i Danmark.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons