Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

FordonsGas köper tankstation för biogas av Öresundskraft

Fotograf/Källa: Timo Julku/Öresundskraft.
Fotograf/Källa: Timo Julku/Öresundskraft.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 nov 2018

FordonsGas har nyligen förvärvat Öresundskrafts tankstation för flytande gas i Helsingborg. Köpet är en del i en strategisk satsning på flytande biogas för tunga fordon som ska knyta samman södra Sverige. 

FordonsGas med säte i Göteborg är en av landets största aktörer inom gasenergi. Företaget är en del av Air Liquide Group och vill genom sitt växande nätverk av mer än 40 energi­stationer öka såväl andelen biogasdrivna resor som transporter. Air Liquide är Sveriges enda tillverkare av flytande biogas (LBG).

– Gasenergistationen i Helsingborg, med sina logistikcentraler och hamn, är en viktig del i vår strategiska satsning: att lägga grunden för en hållbar transportsektor. Med en solid infrastruktur för flytande gas så gör vi det möjligt för företag att välja bort fossil diesel och tanka helt förnybart, säger Emil Glimåker, vd på FordonsGas Sverige AB.

FordonsGas har en station för tankning av flytande gas vid Stigs Center i Göteborg och en i Jönköping. Redan i början av nästa år är det dags för ytterligare två, i Götene respektive Mjölby.

Affären gäller endast tankstationen för flytande gas. Öresundskrafts stationer med komprimerad fordonsgas fortsätter precis som förut. Och liksom tidigare ska tillsyn och service av gasenergistationen skötas av Öresundskrafts personal.

– Vi tror stenhårt på flytande gas som energikälla för tung trafik. Därför ser vi positivt på att FordonsGas förvärvar tankstationen. Den hamnar hos en offensiv aktör med gas som sin kärnverksamhet och med en geografisk räckvidd som vi inte har. Det gynnar utvecklingen för flytande gas i transportsektorn, säger Anders Östlund, vd på Öresundskraft.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons