Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Kempestiftelserna beviljar 700 000 kronor till solenergiforskare

BErik Zäll, doktorand i Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Foto Lars Wahlström, Blixtfoto.
BErik Zäll, doktorand i Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Foto Lars Wahlström, Blixtfoto.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 nov 2018

Nu står det klart att Kempestiftelserna beviljar 700 000 kronor till Professor Thomas Wågberg, Professor Ludvig Edman, och Erik Zäll vid Institutionen för fysik. Pengarna ska investeras i en spektrofotometer i världsklass till Institutionen för fysik.

För att kunna sluta elda olja och gas och övergå till förnyelsebara energikällor såsom solenergi behövs effektivare solfångare. Härnösandsföretaget Absolicon driver ett projekt tillsammans med Institutionen för fysik vid Umeå universitet för att forska på nya glas, reflektorer och svarta mottagarrör för koncentrerande solfångare.

Erik Zäll är nybliven industridoktorand och jobbar inom detta forskningsprojekt. Som industridoktorand har han en mentor på Absolicon och en handledare vid Umeå universitet. I sina inledande studier har han identifierat att det behövs ännu bättre utrustning för mätning av optiska egenskaper för att på ett effektivt vis kunna bedriva forskning på ytbeläggningar avsedda för solfångarkomponenter.

Erik Zälls handledare professor Thomas Wågberg och hans kollega professor Ludvig Edman höll med och tillsammans började de undersöka hur det kunde åtgärdas.

Nu har Kempestiftelsen beviljat 700 000 kr för att universitetet ska kunna köpa en spektrofotometer i världsklass till Institutionen för fysik. Investeringen gör Umeå universitetet oberoende av externa institutioner för optiska analyser i sin forskning på komponenter för solfångare.

- Spektrofotometern kan med extremt hög noggrannhet mäta av optiska egenskaper för receiver, glas och reflektor över hela solspektrat, säger Erik Zäll.

Tidigare under hösten har Erik Zäll erhållit cirka 890 000 kronor från Vinnova för att utveckla bättre täckglas till solfångare.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons