Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 17 2018
Senaste Nytt

Nu släpps remissversion av Citylab Guide

Bild: Sweden Green Building Council.
Bild: Sweden Green Building Council.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 nov 2018

Sweden Green Building Council (SGBC) lanserar nu en remissversion av Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Guiden ger aktörer i stadsutvecklingsprojekt vägledning för att uppnå hållbar stadsutveckling genom att certifiera sina handlingsplaner.

Guiden och certifieringen som nu släpps på remiss är den andra delen av tre planerade i Citylab, den första svenska certifieringen för hållbar stadsutveckling. Den första delen (Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för planeringsskedet) släpptes i januari 2018 och nu i dagarna certifierades den första stadsdelen enligt guiden. Den tredje delen ska värdera hållbarheten i en färdig stadsdel och släpps i oktober 2019.

Stort engagemang bland de medverkande
Utvecklingsarbetet med guiden och certifieringen har pågått under ett år och varit ett samarbete mellan kommuner, byggaktörer, entreprenörer, fastighetsägare, forskare och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling i Sverige.

- Det känns jättekul att remissen släpps nu, och vi ser mycket fram emot att få in massor av svar. Vi i projektgruppen vill särskilt tacka arbetsgrupperna och gruppledarna som deltagit i utvecklingen av guiden, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på SGBC.

Annons

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten.  Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK
Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

"årsrevision av 2 reaktorer"

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år....

Annons

Annons