Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Polen satsar igen på vindenergi - med 8 gigawatt

Polsk vindpark i Kisielic. Polen har nu tagit fram detaljerade planer för både vind- och havsvind i sin nationella energi- och klimatpolitiska plan för 2030. Det första utkastet kommer att presenteras i slutet av 2018. Foto: Wikimedia, kredit: Dosp84
Polsk vindpark i Kisielic. Polen har nu tagit fram detaljerade planer för både vind- och havsvind i sin nationella energi- och klimatpolitiska plan för 2030. Det första utkastet kommer att presenteras i slutet av 2018. Foto: Wikimedia, kredit: Dosp84
Publicerad av
Markku Björkman - 12 nov 2018

Polen markerade nyligen sin återgång till vindenergi med tillkännagivandet av en synnerligen ambitiös plan på att utveckla 8 gigawatt av vindkraft fram till 2035. Meddelandet offentliggjordes när Polen öppnade en budgivningsprocess för 1 gigawatt onshore-vindkraft  den 5 november.

Det var Polens statssekreterare för energi, Grzegorz Tobiszowski, som tillkännagav planerna. Polen kommer snart att anta en ny lag för detta och fastställa de årliga volymerna fram till ovannämnda datum.

Antalet budgivare som deltog i anbudsauktionen indikerar om att priserna kommer att ligga mellan 43-63 euro per megawattimme. Genomsnittspriset förväntas bli 51 euro per megawattimme vilket är lägre än de senaste auktionerna i Frankrike (65 euro / MWh) och Tyskland (62,6 euro / MWh).

Statssekreterare Tobiszowski meddelade nyligen att en ytterligare vindkraftsauktion äger rum under de närmaste månaderna.

- Det börjar hända nu igen en hel del inom polsk vindkraftsutveckling, som stannade av abrupt för några år sedan. Regeringen införde då hårda regler och höga avgifter på vindkraftparker. Avståndsrätten gäller inte längre för projekt som bjuds till anbudsauktioner, eftersom de redan hade sina tillstånd när lagen infördes. Och regeringen tog i år tillbaka de betungande avgifthöjningarna. Men avståndslagen behöver fortfarande justeras för att möjliggöra framtida tillväxt, sade WindEurope´s VD Pierre Tardieu 

Han förväntar sig att priserna är lägre än vad som var fallet med de senaste auktionerna i Frankrike och Tyskland. När de poska projekten startar kommer det att skapas många jobb som i sin tur ger intäkter för samhällen över hela landet.

- Polens planer på att bygga upp vindkraftskapaciteten runt 8 megawatt fram till 2035 är också mycket uppmuntrande. Polska delen av Östersjön har enorm potential för vindkraft och det är trevligt att Polen har beslutat att öka sin befintliga vindkraftförsörjningskedja. Polen har nu tagit fram detaljerade planer för både vind- och havsvind i sin nationella energi- och klimatpolitiska plan för 2030. Det första utkastet kommer att presenteras i slutet av 2018, konstaterade Tardieu.

- Med sin onshoreauktion och planer på offshorevind skickar Polen nu en stark signal till andra länder i Central- och Östeuropa om vindkraften som katalysator för ekonomisk vinning.

 

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...