Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Beviljat stöd för grönare städer 

Illustration: Energimyndigheten
Illustration: Energimyndigheten
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 nov 2018

I december 2017 inrättade regeringen ett stöd för grönare städer. Nu har Boverket beviljat den första omgången av ansökningar om stödet för totalt 135 miljoner kronor. Medlen går till projekt i totalt 16 län, däribland Tierp i Uppsala län.

Grönskan i våra städer fyller många viktiga funktioner. Den dämpar effekter av klimatförändringar och extremväder, och bidrar till attraktiva och hälsosamma livsmiljöer. Det nya stödet, som kan sökas av kommuner, ska främja ökad eller utvecklad stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Det kan också användas till att främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska. Stödet kräver medfinansiering på minst 50 procent.

− Det här året har gett oss ihållande värmeböljor i Sverige och nu svåra översvämningar i delar av Europa. Det påminner oss om det stora behovet av att bygga in mer grönska i våra städer för att dämpa klimatförändringarnas effekter. De här projekten kommer bidra till att klimatsäkra Sverige, säger miljöminister Karolina Skog.

Bland de projekt som fått stöd finns Siggbo trädgårdsstad i Tierps kommun, som tilldelas drygt 5,3 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...