Mötesplatsen för dig inom energibranschen, nov, 18 2018
Senaste Nytt

BIR valde Fortum annons

TGS är en oberoende serviceleverantör med kompetens på många olika fabrikat av turbiner och generatorer. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
TGS är en oberoende serviceleverantör med kompetens på många olika fabrikat av turbiner och generatorer. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Mats Rombe, General Manager Sales and Projects Fortum TGS. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Mats Rombe, General Manager Sales and Projects Fortum TGS. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Kenneth Sörsdal, rådgivare på BIR AS gillar att ha en enda serviceleverantör att förhålla sig till. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Kenneth Sörsdal, rådgivare på BIR AS gillar att ha en enda serviceleverantör att förhålla sig till. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
TGS är en oberoende serviceleverantör med kompetens på många olika fabrikat av turbiner och generatorer. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
TGS är en oberoende serviceleverantör med kompetens på många olika fabrikat av turbiner och generatorer. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Mats Eriksson, Fortums Site Manager på BIR i Bergen, var på plats snabbt när det stod klart att turbin och generator på
linje 1 behövde repareras. Foto: Susanne Ringheim Kilje
Mats Eriksson, Fortums Site Manager på BIR i Bergen, var på plats snabbt när det stod klart att turbin och generator på linje 1 behövde repareras. Foto: Susanne Ringheim Kilje
Bjarte Iversen, teknisk chef vid BIR Avfallsenergi AS, i ett av alla 14 kontrollrum på Rådalens anläggning för energiåtervinning. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Bjarte Iversen, teknisk chef vid BIR Avfallsenergi AS, i ett av alla 14 kontrollrum på Rådalens anläggning för energiåtervinning. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Dold under presenningen gör Janne Suhonen från Fortum TGS en oförstörande provning på turbinrotorn från linje 1. Foto: Susanne Ringheim Kilje
Dold under presenningen gör Janne Suhonen från Fortum TGS en oförstörande provning på turbinrotorn från linje 1. Foto: Susanne Ringheim Kilje
I avtalet med Fortum TGS ingår dygnet runt-support, året om. Snart kommer remote monitoring att underlätta övervakningen. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
I avtalet med Fortum TGS ingår dygnet runt-support, året om. Snart kommer remote monitoring att underlätta övervakningen. FOTO: SUSANNE RINGHEIM KILJE
Publicerad av
Redaktionen - 11 apr 2018

Fortum TGS (Turbine and Generator Services) har nyligen tecknat avtal med norska BIR Avfallsenergi AS som producerar el och värme genom förbränning av restavfall. Uppdraget löper över 8 år och startade 1 januari i år. 

Åtagandet inkluderar major och minor overhauls, remote monitoring och support dygnet runt.   

   - Det är fantastiskt kul att vi har fått detta förtroende. Det visar att Fortum TGS har styrka och kompetens att ta långa serviceavtal inkluderat turbiner och generatorer. Det visar också att vi är starka i Norden, bygger framåt och stärker vår position som en av de ledande leverantörerna på den nordiska marknaden. Att det är en kund som producerar energi från restavfall gör att det känns extra bra, säger Mats Rombe, General Manager Sales and Projects vid Fortum TGS.

BIR Avfallsenergi hanterar 220 000 ton avfall om året vid den moderna anläggningen i Rådalen i Bergen, men har koncession för mer. Rådalen har två pannor som var och en kan bränna 14 ton per timme. Maxeffekten ut är 60 megawatt fjärrvärme och 8 megawatt elektricitet vintertid.

Anläggningen består av två fullständiga produktionslinjer, med en turbin från ABB och en från TGM Kanis. Generatorerna är också av olika fabrikat. BIR hade tidigare TGM Kanis som serviceleverantör för turbin och generator på linje 2 och olika serviceleverantörer på linje 1, där BKK Varme AS äger turbin och generator. När det var dags att förnya avtalet gjorde BIR och BKK Varme gemensam sak i offentlig upphandling.

”En leverantör är bättre än flera”

   - Vi ville hitta en leverantör som kunde ta hand om hela kedjan, det vill säga service, underhåll och övervakning av anläggningens båda produktionslinjer samt ge oss support dygnet runt. En totallösning var det vi bedömde som mest ekonomisk och dessutom ville vi ha färre leverantörer och kontrakt att förhålla oss till, över en lång tidshorisont, säger Kenneth Sörsdal, rådgivare i BIR AS.

   - Det är mycket enklare med en enda partner på serviceområdet, inflikar teknisk chef Bjarte Ivarsen.

   - Fortum uppfyllde samtliga krav som vi hade satt upp i anbudsunderlaget, till det bästa priset, plus att de har egen erfarenhet av energiproduktion, fortsätter Kenneth.

Redan vid den första planerade avställningen såg BIR tydligt fördelarna med att ha Fortum som leverantör. Det visade sig nämligen att turbinrotorn behövde repareras. Nio personer från Fortum var snabbt på plats i Bergen, tillsammans med en Site Manager, för att lösa problemet och göra stoppet så kortvarigt som möjligt på den drabbade linjen.

   - Den major overhaul vi hade planerat till förra året fick skjutas upp eftersom vi skulle upphandla hela paketet. Så det var inte oväntat att något skulle visa sig vara fel, säger Bjarte som har ansvar för turbinen på linje 2 och hela linje 1.

   - Det är lite tråkigt för kunden att vi upptäckte det här. Men å andra sidan är det just detta vi är bra på: att upptäcka avvikelser, vara snabba på foten, hålla korta ledtider och så har vi vårt stora, breda kontaktnät, säger Mats.

24/7 för första gången

BIR är den första kunden som Fortum erbjuder 24/7-support året runt. Sådana avtal är vanliga i oljebranschen men mindre vanliga inom energiproduktion och var ett krav från BIRs sida.

   - Det är inte alltid man behöver ta hit någon, utan det kan räcka med ett godkännande över telefon att ”ja, kör” trots att temperaturen inte är som den ska, för att ta ett exempel. Supporten dygnet runt är en stor trygghet, för det är väldigt dyra saker vi håller på med här, säger Bjarte.

I pipeline ligger remote monitoring – något som kommer att ge Fortum möjlighet att se vad som händer borta i Bergen och analysera data på långt avstånd. På så sätt kan Fortum göra de första analyserna hemma och komma fram till att kunden inte behöver betala för en utryckning. Måste man ändå åka ut, så finns redan ett underlag.

   - Vi är i en situation där saker måste fungera hela tiden, framförallt fjärrvärmen. Jag tror att online monitoring kommer att leda till att det går fortare och smidigare när det uppstår behov av support, säger Bjarte.

Både han och Kenneth tycker att samarbetet med Fortum fungerar väldigt bra.

    - Över lag har vi haft lätt att få tag på någon när vi behöver, fått snabba svar och upplever en fin kontakt över hela ”linjen”.

 

Fakta BIR
BIR Avfallsenergi AS är ett dotterbolag till BIR, Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. Bolaget producerar el och fjärrvärme och har dessutom ansvar för sophämtning samt returstationer i Bergensområdet. Över 20 000 hushåll får sin värme från BIRs energiproduktion i Rådalen och närmare 5 000 hushåll förses med ström härifrån.   

 

Serviceleverantör med erfarenhet av egen produktion 

Fortum
I avtalet med Fortum TGS ingår dygnet runt-support, året om. Snart kommer remote monitoring att underlätta övervakningen. Foto: Susanne Ringheim Kilje

Fortum TGS (Turbine and Generator Services) kunder finns på både kraftvärmesidan och inom skog, petrokemi- och metallindustrin. Fortums egna produktionsanläggningar gör att företaget står starkt när det gäller att erbjuda servicelösningar för elproduktion.

   - Erfarenheten vi bär med oss är en trygghet och vi kan ta en position på marknaden som är oberoende av OEM, säger Mats Rombe, General Manager Sales and Projects, TGS och fortsätter:

   - Fortum TGS har resurser och kunskap för långa serviceåtaganden av turbiner och generatorer oavsett märke. Vi har en stark och bred organisation med 120 kompetenta medarbetare och workshops i både Västerås och i Nådendal i Finland.

Kompletta lösningar

I workshopen i Nådendal i Finland finns bland annat kompetens och verktyg för reverse engineering, det vill säga 3D-modellering av generatorer och turbiner för tillverkning av reservdelar.

Våren 2017 tog Fortum TGS över VG Power Turbo med 20 ingenjörer med ursprung i samma lokaler där ASEA och ABB huserade i början på 2000-talet. Fortum TGS kan därför erbjuda en komplett lösning med ansvar för både turbin, växellåda och generator. I Västerås finns också Nordens enda högvarvsbalansering av generatorrotorer upp till 110 ton samt utrustning och kompetens för rotor- och statoromlindningar, med mera.

   - Vi är själva producenter av el sedan trettio år, något som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi känner kunderna och deras behov, har lång erfarenhet av olika fabrikat från vår egen produktionsmiljö och kan åta oss sig service på minst tio olika fabrikat, säger Mats.

Kunder över hela världen

Under vår, sommar och tidig höst har TGS fullt upp med Nordens energiproduktionsanläggningar som har sina underhållsstop. Men om jobben passar tar vi Fortum TGS även uppdrag utanför Norden, speciellt vintertid. 

   - Just nu har vi en order från Georgia i USA, där kunden har skickat en generatorrotor för omlindning till Västerås. Brasilien och Uruguay är exempel på andra länder där vi har uppdrag, berättar Mats.

   - Vi kompromissar aldrig med säkerheten, säger Mats. Fortum är en trygg leverantör i alla delar, oavsett det handlar om planering, projektering, drift eller underhåll.

 

Att anlita Fortum TGS innebär sist, men inte minst, att säkerheten alltid blir satt högst.

 

Fakta Fortum TGS  
Fortum Turbine and Generator Services (TGS) tillhör Fortum eNext och är en oberoende serviceleverantör som levererar expertlösningar för kraftverk inom planering, projektering, optimering drift och underhåll. TGS består av olika enheter för turbiner, generatorer och automation (huvudmarknad Norden) och har många års expertkunskap inom underhållstjänster och revisioner av generatorer, ång- och gasturbiner samt modernisering av skydd- och kontrollsystem för turbiner.  
 

Kontakt:
Mats Rombe, General Manager Sales and Projects Fortum TGS
Telefon: +46 (0) 70 385 23 53

Mejl: mats.rombe@fortum.com

 

 

Annons

Annons

Annons