Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 22 2019
Senaste Nytt

Tyrannosaurus erövrar världen – tuggar skogsrester och avfall

BMH kommer att leverera den yttre bränslehanteringen till Mälarenergis block 7. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
BMH kommer att leverera den yttre bränslehanteringen till Mälarenergis block 7. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Mälarenergi, Block 6, med världens största avfallsberedningsanläggning i sitt slag. Foto: BMH
Mälarenergi, Block 6, med världens största avfallsberedningsanläggning i sitt slag. Foto: BMH
I Torsvik har Jönköping Energi installerat en yttre bränslehanteringsanläggning från BHM som är ledande på processer för bränslehantering. Foto: BMH
I Torsvik har Jönköping Energi installerat en yttre bränslehanteringsanläggning från BHM som är ledande på processer för bränslehantering. Foto: BMH
Thomas Karlsson, vd för BMH Technology.
Thomas Karlsson, vd för BMH Technology.
Publicerad av
Redaktionen - 11 apr 2018

Annons
Intresset för anläggningar som klarar av att producera och hantera bränslen från moderna, miljövänliga material som restprodukter från skogen och avfall ökar världen över. BMH Technology erbjuder systemlösningar inom både biomassa och avfall, med hjälp av den unika Tyrannosaurus-processen.

Tyrannosaurus-krossen klarar av att tugga i sig mellan 25 och 50 ton avfall i timmen och spottar ut fraktioner som inte går att bränna. Metall och aluminium återvinns, medan utsorterad tungfraktion deponeras. Den färdiga produkten levereras som bränsle till kraftvärmeverk och till cementindustrin för att ersätta bränslet i de koleldade cementugnarna.

   - Processen ger väldigt hög kapacitet eftersom avfallet krossas ner i ett enda steg. Därefter separeras materialen. Metalliska föremål och tunga fraktioner som betong och glas sorteras ut för att få ett fluffigt, högkvalitativt avfallsbränsle, säger Thomas Karlsson, vd för BMH Technology.

Sverige har kommit långt när det gäller att omvandla skogsrester och avfall till energi och nu står Danmark, Europa och Asien på tur. Förra året gjorde BMH ett genombrott på den danska marknaden och sålde en stor bränslehanteringsanläggning för biomassa till före detta Dong Energy, numer Ørsted. Hos svenska Mälarenergi fick företaget samma år förtroendet att leverera den yttre bränslehanteringen till Block 7 som går i drift under 2020.

Ny anläggning i Borås

Tyrannosaurus-anläggningen hos Mälarenergi är den största i världen och till Block 6 har BMH levererat avfallshanteringen samt bränslehanteringen till panna 5. Vid Borås Energi på Solbacken startar montaget av en ny yttre bränslehanteringsanläggning till våren. Den kommer att ta emot 700 kubikmeter skogsprodukter i timmen till silos som är 2 x 5 000 kubikmeter stora samt transportera 390 kubikmeter bränsle till pannan. 

   - Vårt uppdrag för Borås Energi kommer att bli en typisk BMH-leverans, med mottagning av biobränsle, bränsleberedning, två bränslesilos och transport till panna, säger Thomas Karlsson.

BMH har lång erfarenhet av att designa anläggningar för bränslehantering med robust utförande som ger lång livslängd och hög tillgänglighet och ser sig inte som enbart en leverantör av en produkt, utan har ambitionen att leva med de levererade anläggningarna under hela deras livstid.

Svenskt servicebolag

   - Vi tar hand om all den service som krävs, säger Thomas och berättar att service och efterbearbetning mot kraftvärmeverkssidan i Sverige, Norge och Danmark och mot kunder inom papper- och massaindustrin är det svenska dotterbolagets uppgift. Bolaget har också hand om nyförsäljning av projekt.  

Han menar att biomassa och energi som utvinns ur avfall har stora möjligheter, särskilt med tanke på klimatmålen.

   - Många projekt sjösätts under de närmaste åren. Eftersom vi har en stark position, är välkända och kan dra vårt strå till stacken för att göra planeten bättre så jag ser med stor tillförsikt på BMH:s framtid, säger han.

Fakta om BMH Technology
Global, ledande anläggningsleverantör av processutrustning för fast avfall och biobränsle. Kärnmarknaden är Sverige, Finland och Europa, expansiva marknader Kina, Nordamerika och Korea. Huvudkontoret ligger i Rauma, Finland och företaget har ett antal dotterbolag i Polen, Kina och Sverige samt ett globalt nätverk av agenter. En egen teknik- och forskningsavdelning finns i Rauma, där BMH:s produkter utvecklas och produceras. Nästa år firar företaget 90 år.

Kontakt:
Thomas Karlsson, VD
thomas.karlsson@bmh.se
+46 10 499 27 01
 

 

 

 

Annons

Annons

Annons