Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 12 2018
Senaste Nytt

Intelligent mätning med gemensam infrastruktur

Carsten Nielsen,Head of Product Management.
Carsten Nielsen,Head of Product Management.
Publicerad av
Redaktionen - 10 jan 2018

ANNONS
Det ska vara lätt och smidigt att byta elmätare. Med hjälp av NB-IoT ökar möjligheterna till kommunikation med mätarna och tack vare denna interoperabilitet behöver inte hela kommunikationssystemet bytas ut, utan endast de mätare eller de delar som berörs.

– Inom smarta elnät, eller smart mätning, har vi behov av att kommunicera med elmätarna. Kamstrup använder en ny typ av infrastruktur, NB-IoT, som vi har undersökt noga och som vi ser fyller de behov som energibolagen har nu och i framtiden, säger Carsten Nielsen, Head of Product Management inom Electricity Systems på Kamstrup.

NB-IoT är en teknologi inom konceptet Internet of Things, där olika enheter pratar med varandra med hjälp av en gemensam plattform. IoT ger möjlighet för datorer att kommunicera med andra typer av enheter: kylskåp, telefoner, glasögon – ja, i princip allt som kan kopplas till ett nätverk. Narrow Band – NB – är en specifik typ av teknologi som  understödjer IoT och som baseras på 4G (LTE). Interoperabiliteten hos NB-IoT ger möjlighet att byta ut mätare från en leverantör till en  annan och omedelbart avläsa mätaren i samma system som tidigare.

– NB-IoT ger en hög grad av flexibilitet under utrullning och driftstarten kan ske i stort sett omedelbart. Om infrastrukturen redan finns på plats, från Telia eller någon annan teleoperatör, och det finns en gammal mätare så kräver bytet liten eller ingen planering, säger Carsten.

Inbyggda möjligheter

Teknologin är en vidareutveckling av 4G, men samtidigt en lightversion, där bara de delar av 4G-funktionaliteten som behövs för kommunkation med smarta mätare har behållits. Samtidigt är teknologin en potentiell del av den stundande 5G-eran.

– NB-IoT kan tas upp av alla som arbetar med 2G, 3G, 4G och av hela telekomstandardiseringsvärlden. Den kan prata med små leverantörers enheter som annars har svårt att få support. Inom ett par år kommer det att finnas täckning för NB-IoT i hela världen och därmed en grund för utveckling. Det är en stor framtidssäkring att investera in denna teknologi, säger Carsten.  

Kamstrups OMNIA stödjer NB-IoT där det finns täckning. OMNIA består av smarta elmätare och möjligheten att via dessa kommunicera med värme- och vattenmätare. Den gemensamma NB-IoT-infrastrukturen hanterar kommunikationen mellan elmätare och centralsystem, och som sedan sammanställer och analyserar mätvärdena, vilket gör det möjligt att uppnå smarta elnät.

– Automatisk insamling av värden är inte lika med ett smart elnät. Smart grid handlar om att optimera på olika sätt – att få snabb information om avbrott, se avvikelser direkt och kunna åtgärda dem, att kunna styra mot priser,  strypa tillförsel, övervaka spänningskvalitet och mycket mer, säger han. Framtiden är flexibel Kamstrup jobbar aktivt med lösningar som får fram exakt de data som energibolaget behöver för att kunna maximera nyttan. Det sker ett ständigt kunskaps- och forskningsutbyte mellan Kamstrup och energibolagen, som har den praktiska erfarenheten, i syfte att förbättra och löpande ta fram de bästa lösningarna. 
Flexibilitet är ett nyckelord i sammanhanget, säger Carsten.

– Många nätbolag i Sverige har behov av att kunna samla in mätvärden från flera nyttoområden. NB-IoT är en infrastruktur som öppnar upp för multienergibolag, genom att teknologin samlar in och integrerar mätvärden från alla mätare i fastigheten till ett enda system. Vi fokuserar på the Internet of YOUR things – alltså det energibolaget behöver.

Fakta

Kamstrup grundades av Olaf Kamstrup 1946. Idag har det danska företaget medarbetare i mer 
än 20 länder världen över och är ledande på intelligent energi- och vattenmätning. Cirka 25 OMNIA-system från Kamstrup finns installerade i Sverige, hos både små och stora kunder, plus ett flertal i Europa, främst i Danmark och Norge. Med NB-IoT ökar Kamstrup möjligheterna för energibolag att uppnå de flexibla lösningar som krävs för att optimera nätdrift och verkligt smarta nät, både till befintliga och nya OMNIA-system.

För mer information, kontakta: Carsten Nielsen Head of Product Management, Electricity Systems Kamstrup A/S Direkt: +45 89 93 13 80 Mobil: +45 30 43 75 11 E-post: can@kamstrup.comwww.kamstrup.com

Annons

Annons

Annons