Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Två miljoner i stöd till Insplorions batterisensorutveckling

Bild: Insplorion.
Bild: Insplorion.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 nov 2018

Energimyndigheten har beviljat Insplorion två miljoner i stöd för vidareutveckling av Insplorions batterisensor. Två forskargrupper på Chalmers tekniska högskola kommer att tillsammans med CEVT utveckla ”En multiplex plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning” som projektet heter.

Syftet med projektet är att förbättra Insplorions battericell-interna mätteknik NanoPlasmonic Sensing (NPS). Målet är att möjliggöra realtidsmätningar av flera parametrar med samma sensor, så kallad multiplexing, för mätning av battericellstatus under användning. Samma sensor ska utöver mätning av kemiska förändringar även mäta temperaturen i battericellen vid drift.

Idag mäts temperatur utanför batteriet i fordons batteripack, men speciellt vid större påfrestning som vid snabbladdning och acceleration behövs bättre mätning för att möjliggöra effektivare drift. Dessutom kommer nya kemier med natrium-jon (Na-jon) och litium-svavel (Li/S) batterier undersökas. CEVT, Geelygruppens utvecklingsbolag agerar kravställare från fordonsindustrin inom projektet och ingår även i den industriella expertgrupp där även batteritillverkarna SAFT, AGM Batteries samt styrsystemsbolaget Dukosi ingår.  
 
- Vi har redan erhållit spännande resultat med Insplorions sensorer som har uppmärksammats inom batteriforskningen. Vi är nu glada att, med tanke på detta erkännande och stöd, kunna utvidga vidare till några av de mer lovande kommande generationers batterikemi, såsom Na-ion och Li-sulfur-batterier, berättar Patrik Johansson, professor i Kondenserade materiens fysik på Chalmers tekniska högskola. 
 
Energimyndigheten bedömer att NPS har potential att användas som en ny analysmetod för utveckling av batterier där ett lyckat projekt kan bidra till att accelerera utvecklingen av batteriteknik samt leda till effektivare elektrifierade fordon. 
 
- Projektet spänner brett och är spännande på flera sätt. Vi skaffar oss en bättre position för framtida behov med kommande batterikemier. Samtidigt stärker vi erbjudandet med dagens sensor, där kombinerad temperaturmätning i battericellen efterfrågats av industrin som komplement till dagens kemiska mätning. Att vi även knyter kommersiella aktörer till projektet som CEVT och SAFT påskyndar också på kommersialiseringen på kort sikt, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.  

Professorerna Patrik Johansson och Christoph Langhammer leder de båda grupperna och projektet kommer att pågå i cirka 1,5 år.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...