Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Skangas i avtal med Gothia Tanker Alliance för levererans av naturgas

Bild: Gasum.
Bild: Gasum.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 nov 2018

Skangas ingick nyligen ett avtal med delar av Gothia Tanker Alliance för att leverera flytande naturgas (LNG) till bränsle. I det nya avtalet ingår såväl befintliga som kommande nybyggda fartyg med LNG-drift.

De största svenska rederierna som kommer att få fördelar av leveransavtalet med Skangas är Furetank Rederi AB, Erik Thun AB och Rederi AB Älvtank. Dessa rederier har investerat i totalt sex nya LNG-drivna fartyg och tillsammans med befintliga tankfartyget Fure West drivs de gemensamt av Gothia Tanker Alliance.

Föreningen Svensk Sjöfart bidrar aktivt till att minska sjöfartsbranschens negativa miljöpåverkan. Deras mål är en nollgräns för utsläpp 2050.

- Investeringar i LNG-drivna fartyg bidrar till att gå i denna riktning, förklarar Lars Höglund, VD på Furetank.

- Vid nykonstruktion fokuserar vi på energieffektivisering och innovationer. När vi lägger det till vårt val av renare bränsle upplever vi en stor minskning av CO2-utsläppen, inte minst minskningen av partiklar och kväveoxider, avslutar han.

Bränsletillförsel från land eller off shore

Skangas levererar varhelst ett LNG-fartyg kan behöva bränsle. Leveranskedjan består av lastbilar med släp som i stor utsträckning används för bunkringsverksamhet i hamnar, bunkring från terminaler och från Skangas bunkerfartyg Coralius. Ship-to-ship-bunkringen som görs av Coralius kan ske vid ankring utanför Göteborg, utanför Skaw eller i hamn under lastning.

- Skangas är mycket nöjda med avtalet och att fortsätta samarbetet med Furetank och resten av Gothia Tanker Alliance, säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef på Skangas.

- Att vi får förtroendet att leverera LNG även till framtida fartyg är en bekräftelse på att vi uppfyller förväntningarna. Vi kommer dock inte att sluta göra investeringar och förbättringar för att uppfylla rederiernas önskemål och förväntningar på vår LNG-leveranskedja, försäkrar han.

 

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...