Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Fortsatt nedåt för biodrivmedelsanvändningen i augusti

Foto: Eon
Foto: Eon
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 nov 2018

 

Användningen av biodrivmedel fortsatte med en svag nedgång även i augusti då den sjönk med cirka 30 100 m3. För perioden januari till augusti är nedgången cirka 117 000 m3 en minskning på ca 10 procent. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala försäljningen av biodrivmedel under 2018 perioden januari till och med augusti uppgick till cirka 1 150 600 m3. Detta är en minskning med cirka 117 000 m3.

Den totala försäljningen av HVO uppgick under perioden januari till juni 2018, till 798 800 m3, en minskning med ca 109 000 m3 jämfört med samma period 2017. I augusti månad sjönk användningen med ca 39 800 m3 varav försäljningen av ren HVO minskade med ca 30 800 m3. Användningen av HVO som inblandning i diesel minskade mot augusti 2017, men ökade ca 7 400 m3 mot september 2018.

Den totala försäljningen av FAME under perioden januari-augusti 2018 låg i stort still jämfört med 2017. Ren FAME-försäljning kompenserade för lägre låginblandning i diesel.

Försäljningen av biodrivmedel i bensin som består av såväl etanol som andra bio komponenter minskade med ca 8 900 m3 jämfört med perioden januari till augusti 2017 som en konsekvens av sjunkande bensinvolymer.

Försäljningen av fordonsgas ligger still under perioden medan biogasandelen fortsätter öka.  

Ulf Svahn VD SPBI: 

- En nedgång i användningen som ska ses i skenet av att Sverige har bytt huvudsakligt styrsystem för biodrivmedelsanvändningen 1 juli 2018. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser annat än att försäljningen av ren HVO minskar kraftigt för andra månaden i rad.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SCB med bearbetning av SPBI.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...