Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Svante Axelsson ger klimatpolitiska förslag till en kommande regering

 Fotograf: Fredrik Hjerling
Fotograf: Fredrik Hjerling
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 31 okt 2018

Bestäm kurvan för bränslebyteslagen och stärk klimatstyrningen i den offentliga upphandlingen. Det är två av de tio klimatpolitiska förslag som Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, ger till den kommande regeringen i en debattartikel i Dagens Industri.

Sverige har en klimatlag och klimatmål om att vara klimatneutralt före år 2045 som har ett brett stöd i riksdagen men också hos näringsliv och kommuner. Det är en bra utgångspunkt för en regering som, oavsett vilka som sitter i den, kommer att behöva förhandla för få till breda och långsiktiga överenskommelser som behövs på klimatområdet.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige med uppgiften att påskynda samhällets omställning bort från fossila bränslen. Han skriver i Dagens Industri om tio beslut som behöver genomföras under den här mandatperioden för att utveckla Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Förslagen i korthet:

1. Bestäm en bränslebyteskurva från år 2020 till 2030 för att sänka risken för företag som vill investera i svensk biodrivmedelsproduktion.

2. Lägg fast en samlad elektrifieringsstrategi för vägtransporterna. Det behövs ett förutsägbart och förenklat ansökningssystem för ökat stöd till laddinfrastruktur och en inventering om hur mycket elnätet måste förstärkas.

3. Utvidga och skärp stadsmiljöavtalen i likhet med hur det är utformat i Norge där städerna lovar att inte öka biltransporterna i utbyte mot investeringsstöd.  

4. Gör reseavdraget mer träffsäkert så det riktas till de områden i landet som har dåligt utbyggd kollektivtrafik.

5. Premiera användning av ”miljölastbilar” genom att införa en dubbel avskrivning vilket behövs under en kort period för att knuffa igång marknaden.

6. Besluta om att den nya definitionen av ”miljöbil” är lika med ”bonusbil” alltså el (inkl. vätgas), laddhybrider och biogas.

7. Genomför den godstransportstrategi som ligger på bordet med bland annat omlastningsstöd mellan väg och järnväg/sjöfart för en ökad samverkan mellan trafikslagen.   

8. Utveckla en marknad för negativa utsläpp. Samarbeta med Norge om infångning och lagring av koldioxid.

9. Upphandla fossilfria lösningar. Staten och kommunerna bör i ökad omfattning upphandla byggnader med kraftigt minskade utsläpp i byggprocessen och i senare skede endast helt klimatneutrala byggnader.   

10. Utveckla Industriklivet. Det behövs statliga garantier och pengar som betalar för den risk som ingen annan vill ta.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...