Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Okänd vätgasfabrik vid Ringhals kan bidra till nytt biobränsle

Bild: Vattenfall.
Bild: Vattenfall.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 23 okt 2018

Tillsammans vill Preem och Vattenfall tillverka drivmedel med mycket låg klimatpåverkan i en process där vätgas ingår. Företagen gör nu en förstudie för att tillverka vätgas med hjälp av el på Preems raffinaderi i Göteborg. Nyligen besökte man Ringhals. Där finns nämligen en vätgasfabrik sedan 20 år.

Vätgasfabriken på Ringhals är något av en doldis trots att den togs i drift redan 1997. Längst in i ena hörnet av industriområdet och uppför en trappa ligger fabriken som producerar Ringhals 1:s behov av vätgas.

Samma delar oavsett storlek

Elektrolysören är hjärtat i fabriken. I den leds ström genom vatten som då delas upp i vätgas och syre. Vätgasen används av Ringhals 1 för att kyla generatorerna. Den doseras också i matarvattnet för att motverka korrosion. Syret släpps ut i luften.

Ringhals elektrolysör är på 0,8 MW och fabriken producerar normalt mellan 60 och 110 normalkubikmeter vätgas/timme. Fabriken som Preem och Vattenfall planerar kommer att ha en elektrolysör på omkring 18 MW och en produktion på ca 3 800 normalkubikmeter vätgas/timme.

– Vi ville gärna besöka Ringhals, både för att titta på elektrolysören och för att ta del av erfarenheter av drift och uppstart av fabriken. Här finns kompetens som är värdefull inom projektet, säger Linda Werner, affärsutvecklare på Preem.

– Oavsett storlek på anläggning är det samma komponenter som ska användas. I en större anläggning behöver de bara vara fler och större, säger Anders Wik, chef för Nuclear Generation R&D Vattenfall.

Vätgastillverkning bygger på elektrolys. Med hjälp av elektrisk ström delas vattenmolekylerna upp i sina beståndsdelar: syrgas och vätgas.

Projektet möjliggör biodiesel

Studiebesöket är en del i en förstudie kring en planerad vätgasanläggning i Göteborg där Vattenfall och Preem samarbetar. Projektet har fått namnet HYGOR = Hydrogen GOR, där GOR är Preems benämning på raffinaderiet på Hisingen.

För Vattenfall är projektet helt i linje med visionen att bli fossilfria inom en generation.

– Vi tror att vätgas kommer att bli en allt viktigare energibärare framöver. Förutom att den kan användas för ståltillverkningen inom projekt Hybrit och i framställning av biodiesel av Preem, kommer den också kunna bli en buffert i elsystemet, säger Anders Wik.  

Preem ser det som en styrka att kunna samarbeta kring projektet.

– Omställningstakten till ytterligare produktion av förnyelsebara drivmedel behöver vara hög och vi vill gå i framkant med teknikutveckling. Förutsättningarna finns här i Sverige, till exempel så har vi skogen och restvaror från industrier som en råvarubas, och vår elproduktion är fossilfri. Vattenfall och Preem har även som gemensam nämnare att säkerhet alltid har högsta fokus, säger Linda Werner.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...