Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Nya Energihamnen kan möjliggöra 4 000 nya bostäder

Bild: Råformat.
Bild: Råformat.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 sep 2018

När verksamheter flyttar till Energihamnen i Hjorthagen frigörs mark för cirka 6 000 bostäder, varav cirka 4 000 bostäder ska byggas på Loudden, där det förutom bostäder är tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker. En konsekvens av planen för Energihamnen är att bebyggelsen på Loudden blir tätare och högre.

 

Oljelagringen i Loudden ska avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas. I detaljplanen för Energihamnen finns också ett trafikområde för en eventuellt kommande framtida spårväg.

Genom Cementas planerade flytt från Lövholmen till Energihamnen kan mellan 1.500 – 2.000 bostäder byggas i Lövholmen en del av Liljeholmen.

Förslaget om Energihamnen i Hjorthagen och dess planområde omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

 

Tidplanen för den nya Energihamnen är 1. Start-PM som var november 2017. 2. Samråd mellan den 19 september och den 31 oktober 2018. 3. En Granskning under andra kvartalet 2019. 4. Ett Antagande i stadsbyggnadsnämnden för den nya Energihamnen beräknas ske under det tredje kvartalet 2019.

 

 

Det är stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret som samarbetar med markägarna Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM och Cementa/Besqab/Järntorget för att utveckla området. 

 

Planen för Lövholmen förväntas förverkligas genom 1. Ett ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2018. 2. Ett samråd i juni 2019. 3. En granskning i juni 2020. 3. Ett antagande i stadsbyggnadsnämnden i november 2020

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...