Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

WindEnergy: nya kostnadsbesparande beläggningar för vindkraftverk

Teknos anser sig ha utvecklat ett målningssystem som möter kraven enligt EN ISO 12944, EN ISO 20340 och NORSOK M-501. Foto: Wind Power Systems
Teknos anser sig ha utvecklat ett målningssystem som möter kraven enligt EN ISO 12944, EN ISO 20340 och NORSOK M-501. Foto: Wind Power Systems
Publicerad av
Markku Björkman - 24 sep 2018

Alla internationellt ledande vindkraftföretag och specialleverantörer är representerade på mässan WindEnergy Hamburg - inklusive företaget Teknos.

Detta fyra dagar långa evenemang öppnade sina portar vid Messe Hamburg den 25 september.

Teknos anser sig ha starka belägg för företagets expertis inom ytbehandlingar för vindkraftverk. Vid sidan av de traditionella lösningsmedelsbaserade produkterna har Teknos utvecklat alternativa vattenbaserade och färger med hög torrhalt för behandling av ytor på vindkraftverk. Denna utveckling har främjats av EU:s antagande av VOC-direktivet som vill begränsa utsläpp av lösningsmedel.

Beläggningar för vindkraftverk har länge varit en kärnkompetens hos Teknos. Företaget erbjuder enligt eget utsago ett brett sortiment av konventionella och innovativa färglösningssystem med låg andel lösningsmedel för landbaserade och offshore-installationer.

Produkten är, enligt Teknos, lämplig till exempel för vindturbintorn, rotorblad, komponenter som huvudaxlar, växellådor eller maskingondoler samt färgsystem för stänkvatten och tidvattenzoner och nedsänkningsområden för offshore-torn. Mer än 500 vindturbintorn är redan betäckta av ett lager av Teknos färglösningar i hela världen.

Färre färglager med snabbare torkning vid rumstemperatur som följd - Teknos innovativa färgsystem kan minska kostnaden för ytbehandling av vindkraftverk med 30-40 procent.

När det är dags att välja en kombination av produkter som ska användas, kräver en framgångsrik ytbehandling att arbetet ska ha planerats systematiskt.

Dessutom presenterar Teknos andra lösningar för vindkraftverk i Hamburg, däribland zinkfria pulverbeläggningar, lösningsmedelsfria färger och polyuretanbeläggningar med hög och fast materialhalt. Dessa Teknos-lösningar ger samma slutresultat som konventionella färger, men med mindre mängd lackfärger och snabbare torkning vid rumstemperatur.

Kostnaderna för ytbehandling av vindkraftverk kan minskas med 30-40 procent, vilket enligt Teknos är ett perfekt bidrag till kostnadseffektivitet, som utgör ett av tre huvudämnen på mässan.

Teknos finns i Hall B7 • Stativ 242