Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Power Circle erhåller uppdrag från Energimyndigheten

Illustration: Energimyndigheten
Illustration: Energimyndigheten
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 sep 2018

Energimyndigheten har tilldelat Power Circle uppdraet att stärka programmet SamspEL genom löpande syntesarbete, spridning av kunskap och resultat från projekt inom programmet.

Bland annat hålls konferensen Framtidens Elsystem för första gången där olika projekt med stöd inom SamspEL presenterar sina resultat och sätts i ett sammanhang tillsammans med inbjudna talare.

I uppdraget ingår även att ta fram en interaktiv kunskapsportal som samlar omvärldsbevakning, aktuell forskning, innovation och högaktuella pilotprojekt på elsystemområdet.

- Branschen har efterfrågat fler goda exempel på hur elsystemet framtidssäkras. Det känns riktigt spännande att tillsammans med Energimyndigheten genomföra en sån här satsning och kunna sprida kunskap om både pilotprojekt och forskning inom elsystem. Jag är övertygad om att både kunskapsportalen och de andra mötesplatserna kommer att vara värdefulla för de som vill driva utvecklingen, säger Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle.

Den 15 november arrangeras för första gången konferensen ”Framtidens elsystem” i Stockholm. Under dagen presenteras några av de mest spännande resultaten just nu från projekt i det svenska elsystemet – såväl kommersiella som akademiska. Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén medverkar under dagen. Konferensen riktar sig till personer som arbetar på till exempel elnätsbolag, forskningsinstitut, fastighetsbolag, kommun eller myndighet. Konferensen arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.