Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Fjärrvärmen hjälper Sverige att klara miljömålen till 2020

Fjärrvärmerör i väntan på installation. Foto: Wikipedia, kredit: Mike 1024
Fjärrvärmerör i väntan på installation. Foto: Wikipedia, kredit: Mike 1024
Publicerad av
Markku Björkman - 06 sep 2018

Under 2017 var andelen förnybart bränsle i svensk fjärrvärmeproduktion en av de högsta någonsin. 

Att Sverige producerar fjärrvärme och fjärrkyla med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat gör att landet tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling.

- Men att vår uppvärmning lämnar minsta möjliga avtryck på klimatet ger också resultat på nationell och global nivå, skriver Norrenergi och hänvisar till Naturvårdskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval".

Sverige klarar miljömålen till 2020 mycket tack vare fjärrvärmen. Svenska städer har väldigt ren luft, bland den renaste i världen faktiskt. En viktig förklaring är Sveriges väl utbyggda fjärrvärme. Utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft i städerna har successivt minskat i och med att fjärrvärmen ersatt de tidigare många, mindre värmepannorna, och övergått till förnybara bränslen. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till förnybara bränslen en av förklaringarna till att Sverige lyckats nå klimatmålen.

30 år av återvunnen värme från duschvatten I mer än 30 år har vi på Norrenergi tagit vara på värmen från Sundbybergsbornas duschvatten och återanvänt den för att producera både fjärrvärme och fjärrkyla. De största värmekällorna i vår egen produktion är värmen från det renade avloppsvattnet, och därefter biobränsle i form av träpellets som är en restprodukt från skogs- och sågverksindustrin.

Bra miljöval är en märkning som kännetecknas av mycket höga krav. För tio år sedan var vi först ut i Sverige med att Bra Miljöval-märka vår fjärrvärme. Förutom att märkningen syftar till att minska klimatpåverkan ser den samtidigt till ett större samhällsperspektiv och tar hänsyn till biologisk mångfald. Vi tror att Bra Miljöval är ett bra verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle i balans med naturen, skriver Norrenergi AB.

 

Annons

Annons

Annons