Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Installeringen av Nord Stream 2 inleddes på Finska viken

Rörläggningsfartyget Solitaire är nästan 300 meter långt och kan lägga upp till 2,4 kilometer rör per dag. Foto: Nord Stream
Rörläggningsfartyget Solitaire är nästan 300 meter långt och kan lägga upp till 2,4 kilometer rör per dag. Foto: Nord Stream
Publicerad av
Markku Björkman - 06 sep 2018

Rörläggningsfartyget Solitaire har inlett installeringen av Nord Stream 2:s naturgas-pipeline på Finska vikens botten den 5 september. Sammanlagt installeras 374 kilometer gasrör inom Finlands ekonomiska zon.

När röret är klart ska det leverera 55 miljarder kubikmeter naturgas till tyska hushåll. Nästan 400 kilometer av röret kommer att ligga inom Finlands ekonomiska zon.

Totalt mäter Nord Stream 2-naturgasröret över 1 200 kilometer. Röret sträcker sig från Ryssland till Tyskland.

Solitaire är 300 meter långt och 41 meter brett. Fartyget är utrustat för att lägga rör dygnet runt sju dagar per vecka. På fartyget finns kojplatser för 420 personer.

De 12 meter långa och 24 ton tunga stålrören levereras till Solitaire på separata fartyg. Rören svetsas ihop på Solitaire varefter de sänks i havet.

Rörläggningen övervakas av två forskningsfartyg, Olympic Triton och Oceanic.

Säkerhetszonen kring Solitaire är 1 sjömil, förutom vid Kallbådagrund där den är 0,5 sjömil. Säkerhetszonen kring forskningsfartygen är 0,3 sjömil.

Alla säkerhetsåtgärder är avtalade med finländska Trafikverket och Gränsbevakningsväsendet.

När Nord Stream 2-röret är färdigt ska det leverera 55 miljarder kubikmeter rysk naturgas till Europa.

Källa:HBL

 

 

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...