Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Luftföroreningar kan kasta skugga över solenergi

Luftföroreningar kan minska effekten från solpaneler avsevärt, speciellt i tätbebyggda områden, vilket måste tas med i beräkningarna då solenergianläggningar designas i eller i närheten av städer.

Forskning visar att luftföroreningar kan ha stor betydelse för solenergianläggningar baserade i städer. Foto: MIT
Forskning visar att luftföroreningar kan ha stor betydelse för solenergianläggningar baserade i städer. Foto: MIT
Publicerad av
Alarik Haglund - 30 aug 2018

Efter att ett tjockt moln av luftföroreningar från skogsbränder drabbade Singapore 2013 medan Ian Marius Peters, som nu är forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA, befann sig i landet för att bedriva solenergiforskning fick han idén att starta ett forskningsprojekt för att kvantifiera hur stadsbaserade solenergianläggningar påverkas av luftföroreningar, som har en tendens att samlas i tätbebyggda städer. Projektets resultat visar nu att luftföroreningar har en väsentlig betydelse och att de i vissa fall kan vara skillnaden mellan en framgångsrik anläggning och en anläggning som inte lever upp till de förväntade produktionsnivåerna och riskerar att drivas med förlust.

Tillsammans med en grupp andra forskare samlade Ian Marius Peters under en tvåårsperiod in data i Delhi i Indien om mängden solljus som nådde marken och mängden partiklar i luften för att komma fram till hur mycket solljus som absorberades eller skingrades av luftföroreningar innan det nådde solpanelerna. De kunde på så vis konstatera att effekten från solpanelerna i genomsnitt minskade med omkring 12 procent på grund av Delhis konstanta luftföroreningar.

Det låter kanske inte så mycket, men Ian Marius Peters påpekar att det överstiger vinstmarginalen hos en del solenergianläggningar.

- Om man inte tar hänsyn till luftföroreningar när man planerar ett projekt kommer det att bli underdimensionerat och man får en felaktig uppskattning av avkastningen på investeringen, förklarar Ian Marius Peters.

Efter Delhi har forskarna även samlat in preliminära data för 16 andra städer världen runt och undersökt hur olika typer av solceller påverkas av luftföroreningar.

Annons

Annons

Annons