Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

SSM samlar kärnkraftverkens erfarenheter under värmeböljan

Ringhals kärnkraftverk. Foto: Wikimedia, kredit: Green Yoshi.
Ringhals kärnkraftverk. Foto: Wikimedia, kredit: Green Yoshi.
Publicerad av
Markku Björkman - 23 aug 2018

Den gångna sommarens extrema värme har föranlett att olika åtgärder vidtagits vid de svenska kärnkraftverken och även påverkat deras drift. För att samla de erfarenheter som gjorts utifrån det extrema vädrets påverkan på kärnkraftsreaktorerna kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att be reaktorägarna inkomma med information.

Under sommaren vidtogs olika åtgärder vid de svenska kärnkraftverken med anledning av de höga havsvattentemperaturerna.

”Värmen har inte primärt påverkat strålsäkerheten på verken utan deras tillgänglighet, alltså hur mycket el de producerat”, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska under det kommande halvåret samla de erfarenheter som gjorts vid kärnkraftverken och en första dialog har inletts med reaktorägarna. I ett senare skede kommer myndigheten att be dem redovisa hur anläggningarna påverkas av förändrade väderförhållanden. Utöver höga temperaturer kan det exempelvis handla om större nederbördsmängder, högre luftfuktighet, häftigare åskväder eller skogsbränder i närområdet kring kärnkraftverken.

”Det är inget föreläggande eller nya krav vi ställer på kärnkraftverken utan det handlar om att få en överblick över hur högre temperaturer och andra tänkbara ändringar i normalvädret påverkar dem”, säger Michael Knochenhauer.