Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

SSM samlar kärnkraftverkens erfarenheter under värmeböljan

Ringhals kärnkraftverk. I flera kärnkraftverk reducerades effekten tidvis och under en begränsad period stängdes Ringhals 2 när havsvattnet, som används till kylvatten, blev för varmt. Foto: Wikimedia, kredit: Green Yoshi
Ringhals kärnkraftverk. I flera kärnkraftverk reducerades effekten tidvis och under en begränsad period stängdes Ringhals 2 när havsvattnet, som används till kylvatten, blev för varmt. Foto: Wikimedia, kredit: Green Yoshi
Publicerad av
Markku Björkman - 23 aug 2018

Den gångna sommarens extrema värme har föranlett att olika åtgärder vidtagits vid de svenska kärnkraftverken och även påverkat deras drift. För att samla de erfarenheter som gjorts utifrån det extrema vädrets påverkan på kärnkraftsreaktorerna kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att be reaktorägarna inkomma med information.

Under sommaren vidtogs olika åtgärder vid de svenska kärnkraftverken med anledning av de höga havsvattentemperaturerna.

”Värmen har inte primärt påverkat strålsäkerheten på verken utan deras tillgänglighet, alltså hur mycket el de producerat”, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska under det kommande halvåret samla de erfarenheter som gjorts vid kärnkraftverken och en första dialog har inletts med reaktorägarna. I ett senare skede kommer myndigheten att be dem redovisa hur anläggningarna påverkas av förändrade väderförhållanden. Utöver höga temperaturer kan det exempelvis handla om större nederbördsmängder, högre luftfuktighet, häftigare åskväder eller skogsbränder i närområdet kring kärnkraftverken.

”Det är inget föreläggande eller nya krav vi ställer på kärnkraftverken utan det handlar om att få en överblick över hur högre temperaturer och andra tänkbara ändringar i normalvädret påverkar dem”, säger Michael Knochenhauer.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...