Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Elpriset fortsatte skena i juli

Bild: Elskling.se
Bild: Elskling.se
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 aug 2018

Elprisrna skenade i juli på grund av det extrema sommarvädret. Torkan slog hårt mot vattenkraften och utökade underskottet i den hydrologiska balansen, även kallat vattenbalansen, skriver elskling.se. 

En förhöjd risk för vattenbrist i vinter och dyra råvarupriser gav oss det högsta elpriset sedan mars 2011. Hushåll med rörligt elavtal drabbas hårt av sommarens väder och riskerar högre elpriser i vinter.Medelspotpriset för juli blev 54 öre/kWh. Det är 83 procent högre än motsvarande period i fjol och 17 procent högre än i juni. Det är den högsta siffran för juli på tio år samt det högsta elpriset, oavsett period, på sju år. 

Den huvudsakliga anledningen är vädret. Utebliven nederbörd har fått de redan låga markvattennivåerna att sjunka ytterligare. Det innebär ett ökat underskott i vattenbalansen och en ökad risk för vattenbrist i vinter. Förra månaden estimerade analyshusen underskottet till 20 TWh och motsvarande siffra ligger nu på minus 28 TWh i juli. 

- Ett underskott på 28 TWh är extremt och vattenkraften är därför återhållsam med vattnet. Julis elpris blev högre än många vinterpriser vi haft de senaste åren, säger Faraz Azima, vd på jämförelsesajten elskling.se. 

Huruvida elpriset kommer stiga eller falla framöver hänger på vädret. Fortsätter torkan in på hösten kommer elpriserna att stiga, men får vi istället regn kan de falla tillbaka. Hushåll med rörligt elavtal är de som drabbas av prissvängningarna. 

- Risken för höga spotpriser i vinter är högre än normalt. Därför är det hög tid att fundera på om man kommer klara eventuella pristoppar framöver. Känner man att det finns utrymme i budgeten så kan man gott ligga kvar på rörligt och hoppas på regn. Om inte, kan det vara dags att binda. Oavsett avtalsform ska man kontrollera så man inte har onödiga påslag i elavtalet, fortsätter Faraz. 

Årsmedelspotpriset för 2017 blev 30 öre/kWh. Utifrån prisnivån i juni (46 öre/kWh) räknade elskling.se ut att ett villhushåll med rörligt elavtal skulle få en ökad årskostnad på 4 000 kronor för helåret 2018 (jämfört med 2017) om elpriset stannade på samma nivå. 

- Kalkylen från juni är mer sannolik i dagsläget eftersom att torkan har utökat underskottet i vattenkraften, avslutar Faraz.

 

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...