Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

”Batteribussen överlägset renast”

Proterras elektriska buss. Foto: Proterra Inc
Proterras elektriska buss. Foto: Proterra Inc
Publicerad av
Markku Björkman - 02 aug 2018

Dieseldrivna bussar är alltid ”smutsigare” än elbussar, oavsett hur man producerar elen. Även om bussarna körs på el från kolkraftverk är utsläppen av växthusgaser mindre än för dieselbussar.

Detta hävdas av en grupp miljöengagerade forskare i USA, Union of Concerned Scientists. Enligt ett forskningsresultat som forskarna har gjort är batteribussar 1,4 – 7,7 gånger bättre än dieselbussar när det gäller klimatutsläpp räknat i utsläpp per körsträcka.

Omvänt, anser forskarna, kan man säga att en dieselbuss under sin livstid bidrar med närmare 1,5 till 8 gånger större utsläpp av växthusgaser, beroende på var bussen körs.

Det senare hänger ihop med att elproduktionen varierar kraftigt i hela USA. Renast är elnäten i de nordvästra delstaterna som i likhet med Sverige har en väl utbyggd vattenkraft. Även Kalifornien har en betydande andel ”ren” elkraft genom stora satsningar på vind- och solkraft. Där skulle en dieselbuss behöva klara 100 kilometers körning på 11,1 liter för att vara miljömässigt konkurrenskraftig med batteribussen.

 

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...