Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Eteriska oljor ger säkrare dieselavgaser

Apelsin-, teträd- och eukalyptusolja som blir över vid produktionen av eteriska oljor kan enligt australiensiska forskare tillsättas till diesel för att skapa en angenämt doftande biobränsleblandning som har ungefär samma prestanda som rent dieselbränsle, men är mindre skadlig för hälsan.

Apelsinolja skulle kunna göra avgaserna från dieselfordon mindre skadliga för hälsan. Foto: Pexels
Apelsinolja skulle kunna göra avgaserna från dieselfordon mindre skadliga för hälsan. Foto: Pexels
Publicerad av
Alarik Haglund - 18 jun 2018

Eftersom endast olja av terapeutisk kvalitet kan användas vid produktionen av eteriska oljor finns det enligt Ashrafur Rahman vid Queensland University of Technology i Australien en stor mängd överbliven olja som för närvarande lagras i väntan på att ett användningsområde ska hittas. Han testade därför en bränsleblandning innehållande 10 procent apelsin-, teträd- eller eukalyptusolja och 90 procent diesel och upptäckte att blandningen gav i stort sett samma effekt som ren diesel med en något högre bränsleförbrukning.

Testerna visade också att mängden partiklar i dieselavgaserna, som är skadliga för hälsan, var lägre än för ren diesel. Däremot var utsläppen av kväveoxid, som är en föregångare till fotokemisk smog, något högre.

- Det främsta användningsområdet för en blandning av eterisk olja och diesel skulle vara inom jordbrukssektorn, speciellt i de fordon som används av de som producerar dessa oljor, säger Ashrafur Rahman, men tillägger att eteriska oljor, med ytterligare förbättringar av vissa nyckelegenskaper, skulle kunna användas i alla dieselfordon.