Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Alfa Laval får amerikansk energieffektivitets-order

Foto: Alfa Laval
Foto: Alfa Laval
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 jun 2018

Bolaget meddelar att Alfa Laval har mottagit en order för leverans av värmeväxlare till ett raffinaderi i USA. Ordern, bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen,  har ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Leverans beräknas ske under 2019.

Ordern omfattar kompakta värmeväxlare för energiåtervinning i en kemisk process där lågoktanig nafta omvandlas till högoktanigt flytande bränsle.