Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Bilfinger nu ett renodlat industritjänsteföretag

Gerald Pilotto, executive president för Continental Europe på Bilfinger SE. Foto: Simon Matthis
Gerald Pilotto, executive president för Continental Europe på Bilfinger SE. Foto: Simon Matthis
Foto: Bilfinger
Foto: Bilfinger
Foto: Bilfinger
Foto: Bilfinger
Publicerad av
Simon Matthis - 08 jun 2018

Bilfinger är det tyska företaget som satte sitt namn på Sverigekartan när de tog flera kontrakt för stora infrastrukturprojekt som Citybanan, Citytunneln och Norra länken för 10-15 år sedan. I Sverige har koncernen de senaste åren renodlat sin verksamhet inom divisionen Bilfinger Industrial Services. Bilfinger Sweden har verksamhet inom den petrokemiska industrin, i huvudsak på västkusten, och inom vattenkraft med Fortum som kund. Företaget är också aktivt inom papper- och massa, energi- och gruvindustrin och man arbetar även med revisionsstopp på raffinaderier.

– Det har varit en framgångsrik resa och idag erbjuder vi bara industritjänster sedan Implenia tog över infrastrukturdelen, förklarar Gerald Pilotto, executive president för Continental Europe på Bilfinger SE, när han är på besök i Stockholm.

Schweiziska Implenia förvärvade 2015 Bilfingers svenska byggdivision.

– Viktiga marknader för oss idag i de nordiska länderna är process- och energiindustrin, säger Gerald Pilotto och räknar upp Borealis, Fortum, Akzo Nobel, Nynas och Perstorp som några stora kunder.

Det senaste stora kontraktet slöts med den finska kemijätten Kemira, som tillverkar kemikalier åt massa- och pappersindustrin. Det är ett treårigt underhållskontrakt med start den 1 juni 2018. Gerald Pilotto berättar att de i anläggningen i Helsingborg kommer att införa konceptet Bilfinger Maintenance Concept (BMC).

– Genom att det är moduler blir det mer flexibelt, betonar Pilotto.

Prislappen för underhållsarbetet varierar också – Bilfinger tillämpar inga fasta kostnader.

– Kunden betalar bara för det arbete de vill få utfört, säger han.

Bilfinger kommer även att koppla in egna verktyg för att analysera underhållsarbetet, allt för att förbättra resultatet.

 

– Det handlar om att minska kostnaderna och höja tillgängligheten, säger Gerald Pilotto.

En annan stor kund för underhållstjänster är, som nämnts, Fortum. Bilfinger servar 120 av Fortums kraftanläggningar och förlängde nyligen avtalet för dem med två år.

Gerald Pilotto framhåller som en viktig styrka att företaget har global spridning med verksamheter i Nordamerika, Mellanöstern och i 15 länder i Europa. Med omkring 36 000 anställda på koncernbasis har man erfarenhet och kompetens inom många discipliner, som anläggnings-, utrustnings- och processunderhåll. Vilket man kan dra nytta av om det behövs.

Företaget får också många uppdrag för stora industrianläggningars återkommande revisionsstopp. De mest omfattande är raffinaderiernas och kemiindustrins underhållsstopp. I till exempel Borealis fabrik i Stenungsund hade Bilfinger 350 personer på plats under den senaste revisionen, förutom de 250 personer i Stenungsund som är behjälpliga vid andra årliga underhållsstopp.  

– Det är en stor logistisk utmaning med 600 personer, det gäller att se till att det finns alltifrån parkeringsplatser till mat på plats.

Bara att stänga ned en sådan anläggning kan ta flera veckor och det måste genomföras i en bestämd följd.

Under ungefär en månad vart femte år står anläggningen i Stenungsund stilla för genomgång och inspektion av all utrustning och anläggningsdelar.

Det är i kemiklustret i Stenungsund med sina många tillverkande processindustrier som Bilfinger nu är koncentrerade i Sverige. Av företagets drygt 1000 anställda i Sverige är omkring hälften baserade i Stenungsund och företagets svenska huvudkontor ligger i närliggande Kungälv.

Massa- och pappersindustrins återkommande underhållsstopp är inte lika omfattande som den petrokemiska industrins, men där kan Bilfinger  förutom underhållsarbete även hjälpa till med att implementera stora projekt och bygga bort flaskhalsar, uppdrag som brukar sammanfalla med driftstoppen.

Gerald Pilotto framhåller att de i varje uppdrag har stort fokus på säkerheten:

– Om vi inte kan utföra arbetet säkert gör vi det inte.

 

 

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons