Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2019
Senaste Nytt

ABB tar hem order från Ministeriet för elektricitet i Irak

Bild: ABB.
Bild: ABB.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 jun 2018

ABB har fått i uppdrag att stärka infrastrukturen för elnät i Irak. Elkraftsanläggningar ska stärka kraftöverföringsnätet och tillhandahålla tillförlitlig el till viktiga utvecklingsprojekt i landet.

ABB har tagit hem order från Ministeriet för elektricitet i Irak på att leverera fem fasta och 15 mobila elkraftsanläggningar på 132 kV som ska bidra till att stärka elnätet och förse centrala Irak med elektricitet.

Den irakiska staten återuppbygger landet och investerar i elnätet som en del i sina ambitiösa planer för att utveckla elinfrastrukturen och möta behovet av el. Kraftanläggningsprojekten stöttas med finansiering från svenska regeringen.

Som en del i projekten kommer ABB också att tillhandahålla viktiga produkter som gas- och luftisolerade ställverk, krafttransformatorer och kondensatorer för att förbättra elkvaliteten samt avancerade IEC 61850-baserade system för automatisering, skydd och telekommunikation för kontroll och övervakning av elkraftsanläggningen. De 15 mobila elkraftsanläggningarna kommer att möjliggöra snabb elektrifiering i områden med extra stort behov.

”Elkraftsanläggningarna kommer att bidra till att förbättra elförsörjningen genom att utöka kapaciteten hos och förstärka Iraks elinfrastruktur”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”De här projekten kompletterar vår omfattande installerade bas i regionen och stöder vårt fokus på tillväxtmarknader. Projekten stärker också ABB:s position som en given partner vad gäller att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.”

ABB är världens ledande leverantör av luftisolerade, gasisolerade och hybridbaserade ställverk med spänningsnivåer på upp till 1 100 kV. Dessa elkraftsanläggningar gör det möjligt att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera el med minimal miljöpåverkan till kunder inom energi, industri, kommersiella byggnader, järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

Annons

Annons

Annons