Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Kraftig press på spotpriset under maj

Bild: LOS Energy.
Bild: LOS Energy.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 jun 2018

Maj blev tidernas varmaste månad och både vindkraften och nederbörden lyste med sin frånvaro. Detta resulterade sammantaget i en kraftig uppgång i elpriserna, rapporterar LOS Energy.

När det samnordiska systempriset till slut landade på 33,46 €/MWh för maj månad, noterades detta som det högsta majpriset på fem år – och det trots en kraftig snösmältning och vårflod på många håll i landet. Eftersom denna period hade minimalt med nederbörd och väldigt lite vindkraft, föll priset inte så mycket som det ofta gör under snösmältningsperioden.

Jämför vi priset med genomsnittet för majpriserna under de senaste fem åren var majpriset 2018 hela 22 procent högre än genomsnittet. Men om vi istället jämför med den senaste tioårsperioden så hamnade priset däremot närmare medel.

De rekordvarma majdagarna gjorde att snösmältningen blev intensiv och kortvarig. Därför blev det också bara ett kortvarigt prisfall i Norden under årets vårflod. Det skedde under vecka 19 när snösmältningen och vårfloden var som kraftigast.

Nu när toppen på vårfloden ligger bakom oss och priserna i Europa ligger högre har priserna återgått till där de var före snösmältningen.

När vi säger rekordvärme menar vi det bokstavligen: På flera håll i landet slogs värmerekord både vad gäller högsta medeltemperatur och högsta momentana temperatur i maj. Högst medeltemperatur i Sverige fick Göteborg, där man noterade hela 17,0 °C. Det är 1,2 °C högre än det tidigare rekordet från 1889!

Samtidig har det – kanske inte överraskande under högtrycksperioden – varit nästan helt nederbördsfritt och meteorologerna beräknar att det periodvis har förångats mer snö och vatten än det har tillkommit i form av regn – något som skulle kunna kallas en ”negativ nederbörd”. De höga temperaturerna har naturligtvis även dämpat förbrukningen av el för uppvärmning.

Vattenmagasinen i Norden har högre nivåer än normalt för årstiden, men beräkningar visar att mängden snö och markvatten är betydligt lägre än normalt. Sammantaget blir det alltså mindre tillgängliga vattenresurser i Norden nästa vinter såsom det ser ut nu.

Ser vi oss omkring i världen kan vi notera att positiva siffror från ekonomin på flera kontinenter leder till press på råvarupriserna. Bara i Kina ökade elförbrukningen med över 9 % det sista kvartalet. Under loppet av det sista kvartalet har ökningen i förbrukningen legat på hela 200 TWh. Detta motsvarar hälften av all elförbrukning i Norden under ett helt år!

Även om Kina är världsmästare på att bygga förnybar kraftproduktion så är en betydande del av kraftproduktionen fortfarande baserad på kolkraft. Samtidigt kan vi konstatera att flera andra länder i Asien också upplever en kraftig tillväxt och därmed också förbrukar massor av kol. Sammantaget har detta skapat en avsevärd press på kolpriset som har fördubblats på två år.

Avgift på koldioxidutsläpp fördubblat på ett halvår
Det internationella kolpriset är viktigt för prissättningen av nordisk kraft, eftersom både import och export av kraft från Norden konkurrerar med europeiska kolkraftverk. I Europa måste kolkraftproducenter även köpa utsläppstillstånd och detta är värdepapper som även har haft en kraftig uppgång de senaste månaderna.

Priset för att släppa ut ett ton koldioxid har ökat från 8 €/ton i januari till 16 €/ton idag. Detta gör det dyrare att producera kolkraft något som prisas in direkt i de europeiska kraftpriserna.

Annons

Annons

Annons